Nemocnice Jičín

 
Web » Více informací » Veřejné zakázky

Veřejné zakázky


Profil zadavatele: Oblastní nemocnice Jičín a. s.


  • Název: Oblastní nemocnice Jičín a.s.
  • IČO: 26001551
  • Adresa:

             Bolzanova 512

             50643 Jičín

  • Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

  • ID profilu zadavatele ve VVZ:349334

 27. 11. 2012

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY

PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

  1. PŮDORYS KOMPRESOROVÉ STANICE
  2. SCHÉMA KOMPRESOROVÉ STANICE
  3. SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMPRESOROVÉ STANICE

VÝKAZ VÝMĚR

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

 

 

16. 10. 2012

 

 

20. 8. 2012

SMLOUVA O DÍLO

PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRYCÍ LIST NABÍDKY

HYDROIZOLACE

 

 

20.8.2012

 

PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE DODÁVKY

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

 

20. 8. 2012

 

PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE DODÁVKY

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

4. 6. 2012

 

SMLOUVA O DÍLO

PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VÝKAZ VÝMĚR

 

16.4.2012

 

Snažíme se být  transparentní společností.

Sledujte prosím tuto rubriku.

Děkujeme za Váš zájem.

 

         
Copyright © 2019 ONJC