Nemocnice Jičín

 
Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Ušní-nosní-krční oddělení

Ušní-nosní-krční oddělení

 

primář :

MUDr. Pavel Strejček

 

 

 

tel.: 493 582 324  

tel.: 493 582 321

 

mail:           pavel.strejcek@nemjc.cz

 

vrchní sestra :

Bc. Ilona Rančáková

 

tel.: 493 582 322           mail: ilona.rancakova@nemjc.cz
dokumentační prac. :

Dana Lukešová

tel.: 493 582 309
Počet lůžek: 19  
lékaři :

MUDr. Karin Sebešová (MD)

MUDr. Eva Kostyšynová

MUDr. Martin Maťátko

MUDr. Félix Ndzhabato

MUDr. Miroslava Kuncířová

MUDr. Michaela Maťátková      

MUDr. Tomáš Flora

MUDr. Radek Holouš

 
klinický logoped + logoped Mgr. Barbora Froňková tel.: 493 582 590
  Mgr. et Mgr. Vladimíra Moravcová tel.: 493 582 589

 

Rozsah  poskytované  péče

Oddělení  se zabývá základní léčbou nemocí  hlavy  a krku.  Diagnostikuje  a léčí  zánětlivá, nádorová onemocnění či  vrozené vady uší, nosu  a krku.  Specializuje  se na úrazy  obličeje.  Zvláštní  důraz  je kladen  na přívětivý přístup   personálu  zejména k hospitalizovaným pacientům. Trvalým   vzděláváním lékařů  a  sester zajišťujeme kvalitu  ošetření nemocných pacientů.

Pracoviště je  akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání  v oboru  ORL a  chirurgie hlavy  a krku.

 

Lůžkové  ORL oddělení

Disponujeme nyní  19  lůžky. Původních  25 bylo  redukováno   výrazným zkrácením  doby,  po  kterou   je pacient  upoután  na  lůžko.   Nové  operační postupy a změny  strategie   léčby  různých nemocí výrazně  zkrátily délku  hospitalizace.  ORL  oddělení má nejkratší průměrnou ošetřovací  dobu nemocnice. Některé  výkony byly cele přesunuty do  ambulantní  péče.  Počet  lůžek tak pružně  reaguje  na potřeby  regionu,  který značně  přesahuje  hranice  okresu Jičín.

Na oddělení je 12 pokojů. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním WC, sprchou a umývadlem. Při sesterně je pokoj intermedální (intenzivní) péče, kde jsou přechodně pacineti po operacích či v těžkém stavu.

2 pokoje jsou nadstandardní.

O dětské pacienty sestry pečují na dětském pooperačním pokoji, který sousedí se sesternou a je s ní propojen proskleným průhledem.

 

Přístrojové  vybavení

Oddělení  je vybaveno   diagnostickými  přístroji  k  vyšetření  sluchu (audiogramy, tympanogram,  BERA) za  standardních podmínek  audiokomory. Na ambulancích  jsou vyšetřovací  endoskopy k vyšetření  dutin nosu, hltanu  a hrtanu, mikroskopy  k vyšetření uší.  Technologie  je  nejnáročnější na  operačních  sálech. Operační mikroskop k delikátním  operacím v hrtanu či ve středním  uchu. Operace vedlejších nosních dutin  jsou prováděny  endoskopickým  instrumentáriem s přenosem obrazu na  obrazovku. Nové  technologie  jako  harmonický  skalpel či  radifrekvenční  terapie podstatně  změnily  techniky  různých operací. Nástroje  k řešení   zlomenin obličejového  skeletu s fixací titanovými  dlahami jsou  trvale doplňovány  novinkami.

 

Ambulance

 

Ke všem ambulantním vyšetřením je třeba se předem objednat!!!

Pouze akutní případy bez objednání.

OBJEDNÁVÁNÍ:  tel.: 493 582 325

 

ORDINAČNÍ HODINY:

 

denně 8.00 – 15.30hod

12.00 – 13.00 polední pauza

 

Dvě ambulantní pracoviště jsou vybavena nejmodernější vyšetřovací technikou pomocí níž se snažíme minimalizovat bolestivost při vyšetření a souběžně zvýšit diagnostickou výtěžnost našich vyšetření. Rostoucí počet ošetřených pacientů je umožněn vybavením, uspořádáním i vlastním provozem v nově vybudovaných prostorech nemocnice.

Vedoucí sestra ambulance: Zita Marešová

Sestry: Marie Devátá, Renata Fajfrová, Renata Staňková, Pavla Košková

 

V traktu ambulancí je audiologická laboratoř vybavená moderními vyšetřovacími přístroji a tichou komorou nové generace.

Sluch vyšetřují na přístrojích sestřičky:  Marie Devátá, Renata Fajfrová a Pavla Košková

 • audiometrie
 • tympanometrie
 • vydávání sluchadel
 • speciální vyšetřovací metody
 • vyšetření otoakustických emisí

 

Specializované  poradny

 

Rozsah péče si postupem  času  vyžádal zavedení specializovaných  poraden,  kde mají lékaři  a sestry více  času  na řešení  složitých  nemocí. Do poradny jsou pacienti vždy  objednaní na  telefonní lince   493 582 325

 

1 / Otologická poradna -  prim. MUDr. Pavel Strejček

Čtvrtek  9.30 - 15.00 hod.

 • nemoci uší, zejména chronické  záněty středního ucha
 • postižení uší  vývojovými poruchami
 • poranění uší, zejména  středního ucha
 • stavy po  operacích

 

 

2 / Rhinologická poradna - MUDr. Miroslava Kuncířová

Středa  8,00 - 12,00 hod. 

 

 • alergické  rýmy
 • stavy po  operacích
 • nemoci nosních a vedlejších  nosních dutin, zejména chronické  záněty
 • poruchy nosní průchodnosti (deformace  septa nosu, polypy nosní.....)

3 / Onkologická poradna - MUDr. Martin Maťátko, MUDr. Pavel Strejček

Čtvrtek  8,00 – 9,30 hod.

 • diagnostika nádorových onemocnění v oblasti ORL
 • dispenzarizace  nemocných s nádory hlavy a krku během  a po léčbě
 • pooperační  péče, předpisy pomůcek

 

 

4 / Audiologická poradna (sluchadla) - MUDr. Michaela Maťátková

Středa  8.00 -15.00 hod.

 • nemoci uší, zejména poruchy sluchu staršího věku
 • zkoušení  ev přidělování sluchadel
 • adaptace sluchadel

 

sestra Renata Fajfrová

 

5 / Poradna pro poruchy dýchání ve spánku (spánková)

 MUDr. Pavel Strejček,  MUDr. Radek Holouš

Čtvrtek 10.00 -15.00 hod.

 • chrápání
 • podrobné studium  fází spánku v laboratoři
 • plánování léčby ev. zjištěných poruch spánku
 • realizace dalších  potřebných zákroků  či vyšetření

 

 

Logopedická ambulance

 

Od 1.1.2016 je logopedická ambulance zařazena mezi fakultní pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, což umožňuje studentům této fakulty projít odbornou praxí na našem pracovišti v rámci jejich studia.

 

 

Je rozdělena na 2. samostatné ambulance, v Jičíně a Novém Bydžově.

 

Logopedická ambulance I. - klinický logoped - Mgr. Barbora Froňková

Logopedická ambulance II. - logoped ( v předatest. př.) - Mgr. et Mgr. Vladimíra Moravcová

 

Zajišťuje terapeuticko - diagnostickou péči o pacienty s poruchou komunikace po řečové, či jazykové stránce.

Poskytuje péči v rámci hospitalizace nebo péči ambulatní (pravidelnou péčí či jednorázovými konzultacemi).

Logopedické diagnosy:

 • Klinické diagnosy:
 • dyslálie
 • vývojová dysfázie
 • opožděný / narušený řečový vývoj
 • balbuties (koktavost)
 • tumultus s. (zrychlené řečové tempo)
 • mutismus
 • afázie (pacienti s neurologickým onem., po cévních mozkových příhodách, po úrazech a.j.)
 • dysartrie
 • pacienti s poruchou komunikace na základě rozštěpové vady
 • pacienti s poruchou komunikace na základě sluchové vady
 • další symptomatické poruchy řeči

Dále se věnujeme:

 • pacientům s vrozenou / získanou poruchou polykání
 • orofaciální stimulací, myofunkční terapií
 • postnatální péči o předčasně narozené děti

Pracujeme s dětskými i dospělými pacienty

Ordinační hodiny:

 

Logopedická ambulance I. PO 6:30 - 16:30
Mgr. Barbora Froňková ÚT 6:30 - 14:30
  ST 6:30 - 16:00
tel. : 493 582 590 ČT 6:30 - 14:30
logopedie.nemjc@seznam.cz 6:30 - 13:30
     
Logopedická ambulance II. PO 6:45 - 16:15
Mgr. et Mgr. Vladimíra Moravcová ÚT 12:30 - 17:15
  ST 6:45 - 14:45
tel. : 493 582 589 ČT 6.45 - 14:15
logopedie.nemjc@seznam.cz 6:45 - 13:45

Ceník poskytovaných služeb: 

1. Odborný posudek klinickým logopedem 300,- Kč
2. Samoplátci - bez doporučení odborného lékaře ( á 30 min.)  
3. Samoplátci - bez doporučení odborného lékaře (á 45 min.)  
4. Logopedické pomůcky - viz. aktuální ceník, který je k dispozici přímo v amb.  

 

Na logopedii je NUTNÉ se předem objednat. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Jaké  chirurgické  výkony  ORL  oddělení  poskytuje:

Nejčastější operací  je  odstranění  nosohltanové mandle. Velmi  častými  operacemi prováděnými   na  ORL  oddělení  jsou  operace  nosu,  nosní přepážky,  vedlejších nosních  dutin v celém spektru. Na krku  operujeme  patologické  procesy  postihující   slinné žlázy, krční  uzliny  a  štítnou žlázu. V  oblasti středního uchu provádíme  sanační  operace   chronických  zánětlivých procesů a  rekonstrukční  operace, při nichž vytváříme  uměle  struktury   bubínku  a středoušních  kůstek,  které   částečně  nahrazují ztracené  funkce  ucha. Nejčastější operací v oblasti hltanu je odstranění  krčních mandlí. Operujeme  i  nádorová  onemocnění  hrtanu  a  hltanu, které  dle potřeby doplňujeme  operací  krčních  uzlin. Specializujeme  se na repozice  a  fixace zlomenin obličeje titanovými  dlahami. Provádíme plastické operace odstávajících  boltců,  odstraňujeme  kožní  nádory v oblasti  hlavy  a  krku, zmenšujeme   kožní přebytek  očních  víček. Operačně řešíme vrozené  cysty  či  píštěle v ORL oblasti.  Ročně  provedou   lékaři  oddělení  okolo  800 - 900  operací  v  celkové  anestézii celého základního spektra   výkonů  ORL   oboru.

 

Informované souhlasy, ani jiné dokumenty prosíme předem nevyplňujte, budou s Vámi sepsány až v případě potřeby - přímo v prostorách ON Jičín a.s. , kde Vám ošetřující personál vše vysvětlí a zopakuje. Pokud zákroku neporozumíte, nebojte se zeptat.

 

DĚKUJEME.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

INFORMACE PRO PACIENTY
(112.69 KiB)
ŽÁDANKA PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ
(320.56 KiB)
ŽÁDANKA AT
(435.1 KiB) 

         
Copyright © 2019 ONJC