Nemocnice Jičín

 
Web » O NÁS

O NÁS

 

Zde najdete informace o nás:

Klikněte prosím na jednotlivé odkazy. Je možné, že spojení - vzhledem k velikosti některých souborů bude delší - prosíme o strpení a předem děkujeme.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

OCENĚNÍ NAŠÍ NEMOCNICE V ROCE 2017

 

OCENĚNÍ NAŠÍ NEMOCNICE V ROCE 2016

 

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ NAŠÍ NEMOCNICE V MINULÝCH LETECH

 

SOUČASNOST A BUDOUCNOST NEMOCNICE (8 MB !!!)

 

KVALITA A BEZPEČÍ

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2009

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2010

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2011

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2013

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2014

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2015

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2016

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2017

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2018

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. je rozložena do dvou areálů - v Jičíně a v Novém Bydžově. Má celkem 508 lůžek, z toho 362 akutních a 146 lůžek následných. Areál nemocnice v Jičíně je umístěn severovýchodně od centra města, je koncipován jako volný, pavilónový s zřetelně vymezenou hospodářskou zónou a bohatou zelení v nemocničním parku.
Rovněž areál nemocnice v Novém Bydžově je umístěn nedaleko centra města v rozsáhlém parku.

Kromě základních oddělení, tj. interního včetně JIP a dialyzačního střediska, chirurgického, dětského a gynekologicko-porodnického, je součástí ON Jičín a.s. oddělení anesteziologicko-resuscitační, radioterapeutické, neurologické, oddělení ušní, nosní, krční, psychiatrické, rehabiliační, léčebna dlouhodobě nemocných a oddělení revmatologie a chronických ran . Nedílnou součástí jsou oddělení komplementů - radiodiagnostické s počítačovou tomografií, oddělení nukleární medicíny, mikrobiologie, oddělené klinické biochemie, transfusní a hematologické oddělení, dopravní zdravotnická služba.
Nemocnice se postupně modernizuje. V roce 1999 byl zprovozněn pavilon operačních oborů, ve kterém jsou umístěny centrální operační sály, zákrokové sály s dospáváním pokojem pro provádění malých operačních výkonů, u nichž není nutná hospitalizace. Dále je v novém pavilonu lůžkové oddělení ARO, ve kterém je začleněna JIP pro chirurgické obory, gynekologicko-porodnické oddělení s porodními sály, dětské a novorozenecké oddělení a lůžkové oddělení ORL.
Nově vybudované prostory splňují požadavky kladené na nemocnici 21. století. Pro pacienty jsou zde připraveny dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, k dispozici jsou i nadstandardní jednolůžkové pokoje vybavené ledničkou, televizí a rádiem.

V roce 2002 byla dokončena výstavba navazujícího pavilonu s lůžky chirurgického oddělení a ambulancemi všech oddělení pavilonu operačních oborů. Celý objekt je propojen spojovacím mostem s radiodiagnostickým pavilonem.
Nemocnice v Novém Bydžově prochází také postupnou rekonstrukcí a nabízí moderní pokoje s vlastním příslušenstvím. Základem lůžkové péče areálu v Novém Bydžově je interní oddělení s patřičnou oporou v solidním zázemí komplementu a vybudovanou sítí odborných poraden. Na akutní interní péči mohou navázat a převzít pacienty k další specializované péči prakticky všechna ostatní lůžková oddělení - rehabilitace, chronické rány, revmatologie a samozřejmě také léčebna dlouhodobě nemocných.
 

        
 

Nemocnice neustále obnovuje a zlepšuje přístrojové vybavení, což vede ke zkvalitnění léčebné péče: nově vybavené centrální operační sály, oddělení ARO, nové ultrazvukové přístroje, hematologický analyzátor, endoskopické přístroje, kobaltový ozařovač atd..
I v následujících letech počítáme s modernizací dalších oddělení, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro léčbu všech pacientů. K zefektivnění provozu přispívá i zavedení počítačové sítě s nemocničním informačním systémem.

 

         
Copyright © 2019 ONJC