Nemocnice Jičín

 
Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

primářka:

MUDr. Michaela Šimáková

 

 

tel.: 493 582 402
mail: michaela.simakova@nemjc.cz
zástupce primáře :

MUDr. Dagmar Pažoutová

 

 

 

 
vrchní sestra :
 

Bc. Monika Pitthardová

 

 

tel.: 493 582 242
mail: monika.pitthardova@nemjc.cz
dokumentační pracovnice:

Ivona Danysová

 
     
Lékaři: MUDr. Dagmar Pažoutová  
  MUDr. Michael Janáček  
  MUDr. Rastislav Martišek  
  MUDr. Tomáš Krekule  
  MUDr. Aleksandr Rakhimbekov  

Organizace oddělení :

lůžkové oddělení :

 


počet lůžek : 22

přízemí pavilonu Interních oborů "D"

 

 20 - standardní lůžka,
   2 - nadstandardní lůžka

tel.: 493 582 391

 

 

ambulance :

přízemí pavilonu Interních oborů "D"
- neurologická ambulance
- ambulance EEG

 

- ambulance pro děti a dorost

tel.: 493 582 217
tel.: 493 582 350

 

tel.: 493 582 388


Ambulance - Ordinační doba:
sestry: Michaela Chaloupecká(MD), Věra Foltýnová, Veronika Makoviny

Ambulance pro dospělé

MUDr. Dagmar Pažoutová

PO, ÚT, ST, ČT
7.00 - 15.30 h
 
po objednání
jen akutní případy

Ambul. pro děti a dorost

prim. MUDr. Michaela Šimáková

ÚT
ČT
denně
8.00 - 14.30 h
11.00 - 14.30 h

nepřetržitě
po objednání
po objednání
jen akutní případy

EEG laboratoř

MUDr. Rastislav Martišek

Jana Zikmundová

denně 6.00 - 14.00 h po předch.objednání

 

Akutní ambulantní péče je zajištěna 24 h denně lékařem na lůžkovém oddělení nebo na příslužbě.

 

Telefonická služba Neurologické ambulance :
Telefonická žádost o recept :   7.00 - 8.00 hodin  
Telefonické objednání :   7.00 - 8.00 hodin 13.00 - 14.30 hodin
Telefonická konzultace s lékařem :   13.30 - 14.30 hodin

 

 

 

 

 

 

Jakou péči poskytujeme:

V péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami a po mozkových traumatech se soustředíme na rehabilitaci a získání soběstačnosti, používáme prvky bazální stimulace

 

EEG laboratoř :
Provádí vyšetření EEG nativní, po spánkové deprivaci i s užitím aktivačních metod.
Povinné vyšetření řidičů z povolání možno objednat telefonicky.

 

Návštěvní hodiny:

 

Doporučujeme každý den od 14.00 - 16.00 hod.

(Mimo uvedené návštěvní hodiny kontaktujte ošetřovatelský personál)

Informace lékaře o hospitalizovaných pacientech osobám uvedeným pacientem v souhlasu s hospitalizací 14.30-15.00 osobně nebo dle domluvy s ošetřujícím lékařem.

Neurologické oddělení :
bylo zřízeno v roce 1996. Sestává z lůžkové části, která má 20 standardních lůžek, a ambulantní části, která zahrnuje dospělou i dětskou ambulanci a EEG laboratoř.
Hospitalizujeme pacienty s cévním a nádorovým onemocněním periferního a centrálního nervového systému, s bolestivými syndromy zad a končetin, s demyelinizačním onemocněním (např. roztroušená sklerosa), s epilepsií, s bolestmi hlavy, s extrapyramidovými poruchami (např. Parkinsonovou chorobou) v pokročilém stadiu i nervosvalovými onemocněními (např. myastenia gravis).
V rámci diagnostického postupu indikujeme krátkou 1 až 2 -denní hospitalizaci při provedení lumbální punkce. U bolestivých vertebrogenních syndromů máme dobré výsledky s kořenovými obstřiky s elektrostimulační navigací nebo ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením i pod CT navigací, za hospitalizace rovněž zavádíme chronickou léčbu bolesti.
Pacienti vyžadující intenzivní péči jsou ošetřováni na interní JIP a neurolog je vyšetřuje konziliárně.
V případě potřeby konzultujeme hospitalizované i ambulantní pacienty na pracovištích vyššího typu -
- FN Hradec Králové ( neurologie a neurochirurgie ),
- FTN a FN Motol v Praze ( zejména dětské pacienty ),
- NCH oddělení KN v Liberci.
 

Nejpoužívanější informované souhlasy, poučení, popisy vyšetření atd. ke shlédnutí nebo stažení níže.

Informované souhlasy, ani jiné dokumenty prosíme předem nevyplňujte, budou s Vámi sepsány až v případě potřeby - přímo v prostorách ON Jičín a.s. , kde Vám ošetřující personál vše vysvětlí a zopakuje. Pokud zákroku neporozumíte, nebojte se zeptat.

 

DĚKUJEME.

 

         
Copyright © 2019 ONJC