Nemocnice Jičín

 
Web » KARIÉRA

KARIÉRA


 

Aktuálně nabízená volná pracovní místa:

Klikněte prosím na jednotlivé odkazy.

 

 

Veškeré dotazy, průvodní dopisy i Vaše životopisy zasílejte prosím na personal@nemjc.cz.

 

 


 

!!! POZOR !!!
Mimořádná nabídka zvýšeného stabilizačního příspěvku ve výši


60.000,- Kč
pro všeobecné a dětské sestry na pediatrické oddělení, 

pro všeobecné sestry na interní oddělení 

a NOVĚ pro zdravotní laboranty a odborné pracovníky na odd. transfúzní

a hematologické Jičín.

Nabídka zvýšeného stabilizačního příspěvku ve výši 40.000,- Kč 

platí pro všeobecné sestry na neurologické a chirurgické oddělení Jičín, pro fyzioterapeuty na RHB Nový Bydžov, 

a to při nástupu do ONJC a.s. do 31.3.2020 a setrvání v pracovním poměru min. 18 měsíců!

Dále platí stabilizační příspěvek ve výši 10.000,- Kč také pro sanitáře a sanitářky na pracovišti LDN Nový Bydžov a sanitáře na interní odd. Jičín.

 

 

 
 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
   
  momentálně neprobíhá žádné výběrové řízení
   
VOLNÁ MÍSTA - LÉKAŘI
   
3. ledna 2020 lékař urolog
3. ledna 2020 lékař interna (Nový Bydžov)
3. ledna 2020 lékař RKO
3. ledna 2020 lékař LDN (Nový Bydžov)
   
VOLNÁ MÍSTA - NELÉKAŘI
   
5.prosince 2019 odborný pracovník v laboratorních metodách
19. července 2019 psycholog ve zdravotnictví
2. července 2019 sestra dětské odd. / ambulance
2. července 2019 sestra dětské odd.
25. června 2019 sestra neurologie
17. května 2019 sanitář na interní oddělení Jičín
17. května 2019 fyzioterapeuti Nový Bydžov
4.září 2019 fyzioterapeuti Nová Paka
18.září 2019 sestra chirurgie
29.října 2019 sestra interna
13.listopadu 2019 sanitář chirurgie
10.prosince 2019 sestra do interní ambulance Nový Bydžov
16.prosince 2019 radiologický asistent Nový Bydžov
17.prosince 2019 nutriční terapeut pro Jičín a Nový Bydžov
3. ledna 2020 sestra na interní oddělení Nový Bydžov
22. ledna 2020 sestra na LDN oddělení Nový Bydžov
   
VOLNÁ MÍSTA - OSTATNÍ PROFESE
   
  aktuálně nenabízíme ostatní profese
   
BRIGÁDY
   
20 .prosince 2019 ridič hospodářské dopravy
3. ledna 2020 uklízečka (brigáda na víkendy)
3. ledna 2020 studenti/tky zdravotnických škol na částečný úvazek při studiu
   
REZIDENČNÍ MÍSTA
   
  aktuálně nenabízíme rezidenční místa
   
   
NABÍDKA STIPENDIA
   

Nová výzva k podání žádostí o stipendia Nadačního fondu ONJC

Na základě rozhodnutí správní rady byl předseda správní rady NF ONJC pověřen vypsáním dalšího kola výzvy k podání žádosti o stipendia pro školní/akademický rok 2019/2020 studentům studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle § 5, § 5a,§ 6, § 21b nebo § 24 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2019 tj. pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeut.

Termín podání žádostí o stipendium je 28.2.2020 nebo do 30.9.2020, a to na adresu Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. Obálku s žádostí viditelně označit „Stipendium - sestra“.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde:

https://www.mujicin.cz/nadacni-fond-nemocnice-jicin

 

Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

  • je zletilý a plně svéprávný
  • musí být studentem absolventského ročníku 2019 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Jičín a.s.
  • nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu
  • může získat stipendium do výše 80.000,- Kč
  • musí předložit k žádosti doklady dle Směrnice

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

http://www.ipvz.cz

 

 

 

 

         
Copyright © 2019 ONJC