Nemocnice Jičín

 
Web » KARIÉRA

KARIÉRA


 

Aktuálně nabízená volná pracovní místa:

Klikněte prosím na jednotlivé odkazy.

 

 

Veškeré dotazy, průvodní dopisy i Vaše životopisy zasílejte prosím na personal@nemjc.cz.

 

Zasláním životopisu udělujete ONJC a.s., Bolzanova 512, Jičín, IČO 26001551, souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5, odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů po dobu konání výběrového řízení. Současně tímto potvrzujete, že Vaše osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé.

 

 


 

!!! POZOR !!!
Mimořádná nabídka zvýšeného stabilizačního příspěvku ve výši


60.000,- Kč
pro všeobecné a dětské sestry na pediatrické oddělení

a pro všeobecné sestry na interní oddělení

Nabídka zvýšeného stabilizačního příspěvku ve výši 40.000,- Kč
pro všeobecné sestry na neurologické a chirurgické oddělení Jičín, pro fyzioterapeuty na RHB Nový Bydžov a pro zdravotní laboranty a odborné pracovníky na odd. transfúzní a hematologické Jičín, a to při nástupu do ONJC a.s. do 31.12.2019 a setrvání v pracovním poměru min. 18 měsíců!

Dále platí stabilizační příspěvek ve výši 10.000,- Kč také pro sanitáře a sanitářky na pracovišti LDN Nový Bydžov a sanitáře na interní odd. Jičín.

 

 
 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
   
  aktuálně neprobíhá žádné výběrové řízení
   
VOLNÁ MÍSTA - LÉKAŘI
   
26. dubna 2019 lékař urolog
26. dubna 2019 lékař interna (Nový Bydžov)
26. dubna 2019 lékař RKO
26. dubna 2019 lékař LDN (Nový Bydžov)
   
VOLNÁ MÍSTA - NELÉKAŘI
   
23. září 2019 odborný pracovník v laboratorních metodách
19. července 2019 psycholog ve zdravotnictví
2. července 2019 sestra dětské odd. / ambulance
2. července 2019 sestra dětské odd.
25. června 2019 sestra neurologie
17. května 2019 sanitář na interní oddělení Jičín
17. května 2019 laborant OTH
17. května 2019 fyzioterapeuti Nový Bydžov
4.září 2019 fyzioterapeuti Nová Paka
18.září 2019 sestra chirurgie
29.října 2019 sestra interna
13.listopadu 2019 sanitář chirurgie
   
VOLNÁ MÍSTA - OSTATNÍ PROFESE
   
  momentálně nenabízíme žádné profese
   
BRIGÁDY
   
12 .prosince 2017 studenti/tky zdravotnických škol na částečný úvazek při studiu
   
REZIDENČNÍ MÍSTA
   
  aktuálně nenabízíme rezidenční místa
   
   
NABÍDKA STIPENDIA
   

Nová výzva k podání žádostí o stipendia Nadačního fondu ONJC

Na základě rozhodnutí správní rady ze dne 15.5.2019 byl předseda správní rady NF ONJC pověřen vypsáním dalšího kola výzvy k podání žádosti o stipendia pro školní/akademický rok 2018/2019 studentům studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle § 5, § 5a,§ 6, § 21b nebo § 24 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2019 tj. pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeut.

Termín podání žádostí o stipendium je 10.9.2019, a to na adresu Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. Obálku s žádostí viditelně označit „Stipendium - sestra“.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde:

 

https://www.mujicin.cz/nadacni-fond-nemocnice-jicin


 

Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

 

  • je zletilý a plně svéprávný
  • musí být studentem absolventského ročníku 2019 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Jičín a.s.
  • nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu
  • může získat stipendium do výše 80.000,- Kč
  • musí předložit k žádosti doklady dle Směrnice

 

Termín podání žádostí o stipendium je 10.9.2019 na adresu:

Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. Obálka žádosti bude viditelné označena „Stipendium - sestra“.

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.


 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

http://www.ipvz.cz

 

   
 

         
Copyright © 2019 ONJC