Web » KARIÉRA

KARIÉRA


 

Aktuálně nabízená volná pracovní místa:

Klikněte prosím na jednotlivé odkazy.

 

 

Veškeré dotazy, průvodní dopisy i Vaše životopisy zasílejte prosím na personal@nemjc.cz.

 


 

 

Nabídka brigády

 

Vzhledem ke zrušení výuky od 11. 3. 2020 nabízíme studentům a studentkám 

středních a vyšších odborných zdravotních škol a lékařských fakult možnost brigády

v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 

 

Máte-li zájem pracovat v na některém oddělení nemocnice v Jičíně nebo Novém Bydžově jako dělník ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, případně praktická sestra, prosíme kontaktujte nás.

 

Bližší informace poskytuje hlavní sestra Mgr. Monika Köstingerová na tel. č. 493 582 221 a personalistky Lenka Vyčítalová (Jičín) na tel. č. 493 582 227 a Ing. Monika Mikolášová (Nový Bydžov) na tel. č. 493 582 329.


 


 

!!! POZOR !!!
Mimořádná nabídka zvýšeného stabilizačního příspěvku ve výši


60.000,- Kč
pro všeobecné a dětské sestry na pediatrické oddělení, 

pro všeobecné sestry na interní oddělení 

a NOVĚ pro zdravotní laboranty a odborné pracovníky na odd. transfúzní

a hematologické Jičín.

Nabídka zvýšeného stabilizačního příspěvku ve výši 40.000,- Kč 

platí pro všeobecné sestry na neurologické a chirurgické oddělení Jičín, pro fyzioterapeuty na RHB Nový Bydžov, 

a to při nástupu do ONJC a.s. do 31.3.2020 a setrvání v pracovním poměru min. 18 měsíců!

Dále platí stabilizační příspěvek ve výši 10.000,- Kč také pro sanitáře a sanitářky na pracovišti LDN Nový Bydžov a sanitáře na interní odd. Jičín.

 

 

 
 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
   
  momentálně neprobíhá žádné výběrové řízení
   
VOLNÁ MÍSTA - LÉKAŘI
   
3. ledna 2020 lékař urolog
3. ledna 2020 lékař interna (Nový Bydžov)
3. ledna 2020 lékař RKO
12. února 2020 lékař LDN (Nový Bydžov)
   
VOLNÁ MÍSTA - NELÉKAŘI
   
24. února 2020 porodní asistentka
30. ledna 2020 laborant OTH
24. ledna 2020 odborný pracovník v laboratorních metodách
24. ledna 2020 psycholog ve zdravotnictví
24. ledna 2020 sestra dětské odd. / ambulance
24. ledna 2020 sestra dětské odd.
24. ledna 2020 sestra neurologie
24. ledna 2020 sanitář na interní oddělení Jičín
24. ledna 2020 sanitář na chirurgické oddělení Jičín
24. ledna 2020 fyzioterapeuti Nový Bydžov
24. ledna 2020 fyzioterapeuti Nová Paka
24. ledna 2020 sestra chirurgie
24. ledna 2020 sestra interna
24. ledna 2020 sestra ORL (zástup za PN)
24. ledna 2020 sestra do interní ambulance Nový Bydžov
24. ledna 2020 nutriční terapeut pro Jičín a Nový Bydžov
24. ledna 2020 sestra na interní oddělení Nový Bydžov
24. ledna 2020 sestra na LDN oddělení Nový Bydžov
   
VOLNÁ MÍSTA - OSTATNÍ PROFESE
   
25. března 2020 kuchař Nový Bydžov
9. března 2020 uklízečka na DPP / DPČ všední dny
   
BRIGÁDY
   
3. ledna 2020 studenti/tky zdravotnických škol na částečný úvazek při studiu
   
REZIDENČNÍ MÍSTA
   
  aktuálně nenabízíme rezidenční místa
   
   
NABÍDKA STIPENDIA
   

Nová výzva k podání žádostí o stipendia Nadačního fondu ONJC

Na základě rozhodnutí správní rady byl předseda správní rady NF ONJC pověřen vypsáním dalšího kola výzvy k podání žádosti o stipendia pro školní/akademický rok 2019/2020 studentům studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle § 5, § 5a,§ 6, § 21b nebo § 24 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2019 tj. pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeut.

Termín podání žádostí o stipendium je 28.2.2020 nebo do 30.9.2020, a to na adresu Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. Obálku s žádostí viditelně označit „Stipendium - sestra“.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde:

https://www.mujicin.cz/nadacni-fond-nemocnice-jicin

 

Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

  • je zletilý a plně svéprávný
  • musí být studentem absolventského ročníku 2019 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Jičín a.s.
  • nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu
  • může získat stipendium do výše 80.000,- Kč
  • musí předložit k žádosti doklady dle Směrnice

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

http://www.ipvz.cz

 

 

 

 

         
Copyright © 2019 ONJC