Nemocnice Jičín

 
Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Interní oddělení

Interní oddělení

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
udělilo 26.3.2014 Oblastní nemocnici Jičín a.s. - Interní oddělení

akreditaci pro obor "Endokrinologie a diabetologie"

 

celý dokument k dispozici zde

 

primář :

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

 

tel.: 493 582 256
mail:jiri.cyrany@nemjc.cz

zástupce

primáře :

MUDr. Jiří Nový

 

 

tel.: 493 582 456

mail:jiri.novy@nemjc.cz

vrchní sestra :

Pavlína Pěničková

 

tel.: 493 582 262

mail: pavlina.penickova@nemjc.cz

dokumentační pracovnice :

Jana Pelantová

 

tel.: 493 582 403

mail:    jana.pelantova@nemjc.cz

Sociální pracovnice:

Jiřina Dousková, DiS.

POUZE AREÁL JIČÍN

 

 

mail:

jirina.douskova@nemjc.cz

socialni.pracovnicejc@nemjc.cz

mob.725 575 164

tel.:  493 582 683


Organizace oddělení :

Umístění :  
JIP : 2. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 265
lůžkové oddělení A : 2. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 660
lůžkové oddělení B : 1. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 260
lůžkové oddělení C : 1. patro, pavilon "D" tel.: 493 582 261
interní ambulance : přízemí, pavilon "D" tel.: 493 582 257
kardiovaskulární ambulance : přízemí, pavilon "D" tel.: 493 582 506
klinická osteologie přízemí, pavilon "D" tel.: 493 582 406
gastroenterologická ambulance : přízemí, pavilon "CH" tel.: 493 582 398
nefrologická ambulance : přízemí, pavilon "J" tel.: 493 582 553
diabetologická ambulance : přízemí, pavilon "D" tel.: 493 582 289
endokrinologická ambulance : 1. patro, pavilon "E" tel.: 493 582 423
nutriční ambulance : 1. patro, pavilon "L" tel.: 493 582 654
závodní lékař : 1. patro, pavilon "L" tel.: 493 582 654

Počet lůžek :
   
Celkový počet lůžek 82 - z toho :
- JIP - Jednotka intensivní péče
- stanice A
- stanice B
- stanice C
12
24
24
22
 


Personální obsazení oddělení :

(pozn.: lékaři na stanicích a interní ambulanci se mohou střídat podle plánu vzdělávání)

 

STANICE A Lékaři: MUDr. Karina Antokhina
  MUDr. Zdeněk Slavík
  MUDr. Jan Roučka
Staniční sestra: Dana Hrabáčková
STANICE B Lékaři: MUDr. Ivan Ouzký
  MUDr. Veronika Legátová
  MUDr.Zuzana Dejmková
Staniční sestra: bude obsazeno
STANICE C Lékaři: MUDr. Monika Fialová
  MUDr. Lenka Hendrychová
Staniční sestra: Jaroslava Horáková

STANICE JIP

 

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Bičiště
Lékaři: MUDr. Pavel Ježek
  MUDr. Roman Kovář
  MUDr. Ondřej Hrádek
Staniční sestra: Renata Ulrichová

ODDĚLENÍ

HEMODIALÝZY

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Konopásek
Lékaři: MUDr. Lucie Štěrbová
Staniční sestra: Jaroslava Novotná

Odborné ambulance a poradny - Ordinační doba :
Interní ambulance
(akutní stavy nepřetržitě 24h)
PO - PÁ

   8.15 - 15.30

 

MUDr.               Markéta Laňarová

MUDr.   Kateřina Andrýsová

Kardiovaskulární poradna

PO - PÁ

 

 

 

   7.00 - 15:00

  

 

 

MUDr.             Jiří Nový

MUDr. Radek Válek

MUDr. Monika Fialová

Gastroenterologická poradna PO - PÁ    7.00 - 15.00

MUDr. Ivo Gill

MUDr. Tereza Šafaříková

Nefrologická poradna PO,ÚT,ČT    7.00 - 15.00

MUDr.  Lucie Štěrbová

Diabetologická poradna PO    7.00 - 11.00

sestra

Blanka Chýlová

ST, PÁ    7.00 - 15.30                               

MUDr. Monika Chochcoláčová

 

sestra:

Blanka Chýlová

Endokrinologická poradna

PO    8.00 - 17.00 MUDr.            Monika CHocholáčová
ÚT, ČT    8.00 - 14.00 MUDr.             Monika Chocholáčová
ST    8.00 - 14.00 MUDr.             Hana Pomazalová

   8.00 - 14.30 MUDr.             Roman Kovář
Nutriční poradna

ST

   8.00 - 16.00

Mgr. Jana Pokorná            - nutriční terapeut

Závodní lékař
(pouze pro zam. ON Jičín a.s.)
  Termíny a časy viz info na intranetu ONJC MUDr.               Romana Fialová

 

Interní oddělení ON Jičín, a.s.

poskytuje péči hospitalizační i ambulantní v základním oboru vnitřního lékařství i nadstavbových oborech kardiologie, gastroenterologie, nefrologie, diabetologie a endokrinologie.


Jednotka intenzivní péče,

která je součástí oddělení je profilovaná jako tzv. multioborová se zaměřením na akutní stavy ve vnitřním lékařství , a to jak kardiovaskulární, tak metabolické včetně akutní hemodialýzy. Dále řeší akutní stavy gastroenterologické jako jsou  akutní krvácení do zažívacího traktu a akutní záněty slinivky břišní. Dále pečujeme ve spolupráci s neurology o vybrané akutní stavy v neurologii se zaměřením na cévní mozkové příhody

Ve spektru ambulantních výkonů máme na kardiovaskulární ambulanci klasické EKG vyšetření, neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku, tzv. Holterovské monitorování EKG a vyšetření ergometrické.


K dispozici máme nový moderní echokardiografický přístroj, na kterém jsme v minulém roce provedli cca 1300 standardních transtorakálních vyšetření. Od roku 2011 provádíme jícnová echokardiografická vyšetření – v počtu kolem 130 vyšetření za rok. Tým kardiologické ambulance velmi úzce spolupracuje s kardiologickou i kardiochirurgickou klinikou FN Hradec Králové.

Bližší formace o kardiologii najdete na samostatné stránce .Vstoupit můžete jako pacient, nebo po zadání příslušného hesla jako lékař.

V gastroenterologické ambulanci se provádějí gastroskopická vyšetření jak plánovaná, tak urgentní s ošetřením akutního krvácení z horní části zažívacího traktu a zavádění perkutánní endoskopické gastrostomie. Dále se provádějí i vyšetření kolonoskopická s  odběry bioptických vzorků a snášení polypů a necílená jaterní biopsie.

Součástí interní ambulance v Jičíně je i nutriční ambulance , která poskytuje péči o pacienty s nasogastrickou sondou nebo PEGy na domácí enterální výživě.

 

V minulých letech byla průměrná doba hospitalizace okolo 7 dnů. Na interní oddělení je každoročně přijato okolo 3000 pacientů. Na interním oddělení končí více než 70% pacientů z výjezdů RZP, více než 30% pacientů přijatých na interní oddělení prochází jednotkou intenzivní péče.
Lékaři odborných ambulancí ošetří každoročně přes 10000 pacientů a provedli u nich přes 30000 ošetření.
Převážná část hospitalizací na interním oddělení jsou hospitalizace akutní. Jen menší část jsou hospitalizace plánované

 

 

Objednávání k hospitalizaci:

na doporučení praktického lékaře, ambulantního specialisty či lékaře ambulance nemocniční zprostředkuje interní ambulance.

 


K přijetí

se pacient dostaví v dopoledních hodinách, není-li předem dojednáno jinak.

 


S sebou vzít :

průkaz pojištěnce a osobní hygienické potřeby. Vhodné jsou i např. předchozí propouštěcí zprávy či zprávy z odborných vyšetření na jiných pracovištích a seznam užívaných léčiv .(pokud jde o méně obvyklé léky, je nutné je také vzít s sebou)

 


Pro návštěvy

doporučujeme dobu každý den od 14 do 16 hodin .

Mimo tuto dobu kontaktujte prosím ošetřující personál a berte ohled na spolupacienty.

 

 

 

Nejpoužívanější informované souhlasy, poučení, popisy vyšetření atd. ke shlédnutí nebo stažení níže.

 

Informované souhlasy, ani jiné dokumenty prosíme předem nevyplňujte, budou s Vámi sepsány až v případě potřeby - přímo v prostorách ON Jičín a.s. , kde Vám ošetřující personál vše vysvětlí a zopakuje. Pokud zákroku neporozumíte, nebojte se zeptat.DOKUMENTY KE STAŽENÍ

IS DOCASNY KARDIOSTIMULATOR
(56.72 KiB)
IS ELEKTROKARDIOVERZE
(56.68 KiB)
IS ERGOMETRIE
(50.77 KiB)
IS KOLONOSKOPIE
(50.02 KiB)
IS JATERNÍ BIOPSIE
(49.73 KiB)
IS PEG
(51.47 KiB)
IS GASTROSKOPIE
(50.77 KiB)
IS PODANI TRANSFUZNIHO PRIPRAVKU
(60.13 KiB)
IS TEE
(61.02 KiB)
POTVRZENI O PREVZETI HOLTERTESTU
(51.91 KiB)


 

         
Copyright © 2019 ONJC