Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Dětské oddělení

Dětské oddělení

primář :
 

MUDr. Petra Kracíková

 


 
 

mail: petra.kracikova@nemjc.cz
tel.: 493 582 351

 

     
zástupce primáře :

momentálně neobsazeno

 

 

 

 
vrchní sestra :

Jana Romaňáková

 

 

mail: jana.romanakova@nemjc.cz

tel.: 493 582 358

dokumentační pracovnice:

Ivona Danysová

 
     
Lékaři:    
  MUDr. Alena Šohajová  
  MUDr. Pavlína Adolfová  
  MUDr. Petra Máderová  
  MUDr. Marie Daňková  
  MUDr. Eliška Rusová  
  MUDr. Yulia Rakhimbeková  
  MUDr. Václav Chaloupecký  
     
Lékaři externisté:    
  MUDr. Jana Machačková  
  MUDr. Petra Jedličková  
  MUDr. Ziad Albahri  
     
Lékařky na MD:    
  MUDr. Tereza Řeháková  
  MUDr. Tereza Košková  
  MUDr. Jana Jeřábková  
     
     
     
     
     


Organizace oddělení :

 

Umístění :
lůžka větších dětí : 2. patro pavilon "H" tel.: 493 582 353
lůžka kojenců + matky s dětmi : 2. patro pavilon "H" tel.: 493 582 375
staniční sestra: Lenka Kudrnová  
novorozenecké oddělení : 3. patro pavilon "H" tel.: 493 582 139
493 582 469
493 582 430
úseková sestra: Olga Honzáková  
ambulance : pavilon "G" tel.: 493 582 388
493 582 488

Počet lůžek :
 
Celkový počet lůžek 32    - z toho :
- Novorozeneckém oddělení
- Větší děti, kojenci + matky s dětmi
12
20

Ambulance - ordinační doba:
Dětská ambulance všeobecná : Věduna Kudrnáčová

denně  

8.00 - 15.30 h

tel.: 493 582 388 pro všechny amb. lékaři dle rozpisu  
Odborná amb. endokrinologická : prim. MUDr. Petra Kracíková

ČTVRTEK

9.00 - 13.00 h

Odborná ambulance nefrologická : MUDr. Alena Šohajová

STŘEDA

8.00 - 13.00 h

Odborná ambulance neurologická : prim. MUDr. Michaela Šimáková

ÚTERÝ

8.00 - 13.00 h

 

Odborná ambulance dětské chirurgie:

 

MUDr. Daniel Malý

PONDĚLÍ

13.00 - 15.00 h
 

 

Odborná ambulance dět. psychologie:

 

Mgr. Lucie Zarembová (MD)

PhDr. Anna Sedláčková (MD)

 

 

Omezená ordinační doba,

pouze po telefonické dohodě

na tel.: 775 382 030

informace o kontaktech na dětské psychologické a psychiatrické ambulance v okolí najdete na stránkách

http://www.detskapsychologie-nemjc.cz/

 

Odborná ambulance rehabilitační:

po telefonickém objednání na tel.:

493 582 357

 

MUDr. Slezáček

 

ÚT, PÁ

8.00 - 14.00

Odborná ambulance rehabilitační:

Martina Draslarová

PO - PÁ

8.00 - 12.00

Odborná ambulance kardiologická :
- termín v daném měsíci vždy sdělí
amb.sestra na zavolání

tel.: 493 582 388

 

2x měsíčně

MUDr. Antonín Lukeš

 

PÁTEK

8.00 - 18.00

 

 

Jakou péči poskytujeme:

Poskytujeme péči dětem od narození do 19 let. Ročně se na lůžkách oddělení (včetně fyziologických novorozenců) vystřídá kolem 2000 pacientů. Jsme akreditovaným pracovištěm pro obor "dětské lékařství ".
Akreditace byla udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR 13.6.2008.
Poskytujeme zázemí pro operační obory. Jsou u nás hospitalizované děti z celé ČR, které podstupují ortopedické operační výkony u dětského ortopeda MUDr. Jana Charváta CSc.
Novorozenecký úsek velmi úzce spolupracuje s gynekologicko – porodnickým oddělením.

Porodnice má certifikát Baby Friendly Hospital.
 

Další charakteristika pracoviště:

 

Podílíme se na výuce studentů magisterského studijního programu Všeobecné lékařství UK v Praze – LF v Hradci Králové.
 

Kde nás najdete:


dětské oddělení: 2. patro pavilon "H "
novorozenecký úsek: 3. patro pavïlon "H"
ambulance: pavilon "G"
dětská kardiologie: dopoledne interní oddělení kardiologická poradna, odpoledne rtg pracoviště - UZ
 

Jak se objednat:

 

K plánované hospitalizaci na dětské oddělení v době 7 - 14:00 h tel.č.: 493 582 353, 375
Do ambulancí v době 7 - 15.00 h : tel.č.: 493 582 388, 488

 

Postup při přijetí pacienta k hospitalizaci na lůžkové oddělení:

 

Pacient je přijímán na lůžkové oddělení ve 2. patře pavilonu "H", kde je dětské oddělení umístěno. Lékař sepisuje s rodičem nebo jiným doprovodem dítěte anamn. data, pacienta si vyšetří a informuje rodiče o dalším postupu. Sepisuje s rodičem jako zákonným zástupcem informovaný souhlas s hospitalizací.
S dítětem může být přijatá 1 dospělá osoba jako doprovod. Do dovršení 6 let věku dítěte je pobyt doprovodu hrazený zdravotní pojišťovnou. U dětí postižených (např. dětská mozková obrna, slepota ...) žádáme danou zdravotní pojišťovnu o schválení úhrady za doprovod dítěte až do dovršení 15 let věku.
Dále je pacient (s ev. doprovodem) umístěn na pokoj, následně jsou zahájeny diagnostické a léčebné kroky dle stupně naléhavosti.
I s pacientem starším 6 let může být hospitalizován doprovod za úhradu dle platného ceníku.

 

Návštěvní hodiny:

 

Na dětském oddělení se snažíme vytvořit prostředí přívětivé k dětem s maximálním ohledem na jejich potřeby a práva (ctíme CHARTU práv dítěte hospitalizovaného v nemocnici ).

PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ


Návštěvy rodičů nejsou během dne omezovány.

 

Dětské oddělení je členěno na část lůžkovou a část ambulantní, poskytuje péči dětem od narození do 19-ti let.

Novorozenecké oddělení velmi úzce spolupracuje s gynekologicko – porodnickým oddělením v péči o maminky a novorozence. Jsou vytvořeny podmínky pro společný pobyt maminky a novorozence během celých 24 hodin – tzv. rooming in.

Umožňujeme také rodičům nebo jiným rodinným příslušníkům společný pobyt s hospitalizovným dítětem.

Máme k dispozici nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením a televizí.

Ceník pro pobyt doprovodu :

 

https://www.nemjc.cz/files/files/ceniky/2019/doprovod.pdf

 

V případě dětí zdravotně handicapovaných (nejčastěji dětská mozková obrna) žádáme revizního lékaře ZP o úhradu pobytu doprovodu i u dětí/pacientů nad 6 let věku.


Naším cílem je, aby dětský pacient byl v rámci nemocnice přijímán na dětské oddělení, kde je připraven postarat se o dítě tým složený ze sestřiček a lékařů s odpovídající kvalifikací.Při řešení jednotlivých případů pak spolupracujeme s lékaři dalších oborů – s chirurgy, s neurology, s anesteziology, s lékaři ORL, očními lékaři…

 

Zdravotní klauniády pro děti


Dle předem domluvených termínů (obvykle 2x měsíčně) navštěvují naše malé pacienty zdravotní klauni se svým programem plným smíchu. Více o zdravotních klaunech na: https://www.zdravotniklaun.cz/

 

         
Copyright © 2019 ONJC