Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Interní oddělení - kardio

Interní oddělení - kardio

Kardiologie ON Jičín a.s. - sekce pro pacienty

Vítáme Vás a dovolujeme si Vám představit

kardiologický tým ON Jičín a.s.

 

Pro návrat do hlavní nabídky z otevřeného pdf dokumentu použijte šipku.

(Pozn.: podoba šipky se může v jednotlivých internetových prohlížečích lišit)

 Oznámení:

Kardiologická ambulance - z důvodu současné epidemiologické situace omezen provoz pouze na

akutní vyšetření

Zde bude zveřejněn termín od kdy bude možné se objednávat na e-mailu: kardiojc@nemjc.cz (přednostně) nebo na tel: 493582406

16. - 17.6. 2020 školení personálu

V nutných případech se obracejte na interní ambulanci v pavilonu interních oborů. 

Vedoucí lékař

MUDr. Radek Válek

 

tel.: 493 582 506

mail: radek.valek@nemjc.cz

 Lékař

MUDr. Radek Anděl

 

tel.: 493 582 506

mail: radek.andel@nemjc.cz

 Lékař

MUDr. Monika Fialová

 

tel.: 493 582 506

mail: monika.fialova@nemjc.cz

 Lékař

MUDr. Jiří Nový

 

tel.: 493 582 506

mail:jiri.novy@nemjc.cz

Sestra

Bc. Lenka Vaňková

 

tel.: 493 582 406

mail:kardiojc@nemjc.cz

Sestra

 

Kateřina Jarošová

 

tel.: 493 582 406

mail:kardiojc@nemjc.cz


 

Sestra

Tereza Andělová

 

tel.: 493 582 406

mail:kardiojc@nemjc.cz

 

Život po infarktu

 

Edukační film pro pacienty po infarktu a nejen pro ně...

 

 

 

 

Spoluprací lékařů Fakultní nemocnice Hradec Králové a Oblastní nemocnice Jičín vznikl v průběhu roku 2015 vzdělávací film zaměřený především na pacienty po prodělaném srdečním infarktu. Ve 30 minutách se dozvíte základní principy vzniku infarktu, aktuální postupy v léčbě tohoto onemocnění a především pak nezbytná pravidla chování po prodělaném infarktu, která zásadně snižují rizika jeho opakování v budoucnu.

 


 

Podrobné informace naleznete v jednotlivých sekcích,

klikněte na odkazy.

 

 

KARDIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ


 

NEJČASTĚJŠÍ KARDIOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ


 

ARYTMIE
 • arytmie – neboli poruchy srdečního rytmu ve smyslu abnormálně rychlé nebo pomalé srdeční frekvence. Jsou obvykle subjektivně vnímány jako „bušení srdce“. Základním vyšetřením je EKG a ve vybraných případech jeho celodenní domácí sledování, tzv.EKG Holter. Mnohdy stačí k správnému určení obtíží jen správně vedený pohovor. 
 • Základem léčby je podávání léků,

  antiarytmika

  betablokátory

  které snižují výskyt arytmií.Tyto léky nejsou nikdy schopny arytmie zcela odstranit,  ale do velké míry jsou schopné snížit riziko návratu arytmie a tím výrazně snížit frekvenci obtíží pacienta.
 • Nejčastější arytmií ve vyšším věku je fibrilace („míhání“) síní. Pacienti ji mohou vnímat jako nepravidelnou, obvykle rychlou srdeční akci, mnohdy ale bývají obtíže minimální a její nález může být i náhodný. Jejím podkladem je kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích. To má za následek ztrátu koordinovaného stahování síní.Ztráta čerpací schopnosti síní vede k zpomalenému toku krve, a to má za následek snadnější vznik krevní sraženiny v síních. Obvykle k tomu dochází ve výběžku síně, kterému se říká ouško. Odtud se může sraženina uvolnit do krevního oběhu a vmetnout do některé z tepen v těle, nejčastěji mozku a způsobit tak mozkovou příhodu. Kromě výše uvedených léků se tedy podávají léky zabraňující srážení krve antikoagulační léky V indikovaných případech se provádí plánované nebo neodkladné provedení elektrické kardioverze tj. elektrického šoku v krátké celkové anestezii („uspání“), která nastolí normální srdeční rytmus.
 • U některých nemocných je vhodné k diagnostice/léčbě arytmie provedení specializovaného vyšetření srdce v kardiocentru (tzv. elektrofyziologické vyšetření a radiofrekvenční ablace).

 

CHLOPENNÍ VADY
 • co do počtu ne tak častá, o to však důležitější skupina pacientů. Základní roli v diagnostice  hraje echokardiografie Ať už se jedná o chlopně nedomykavé či chlopně „zúžené“, je v péči o tyto pacienty zcela zásadní správné načasování řešení chlopenní vady v kardiocentru, pokud je třeba a následná dlouhodobá péče o pacienty po operaci – s chlopní nahrazenou protézou nebo „opravenou“ (tzv. plastika chlopně)

 

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ
 • Ischemická neboli koronární nemoc srdeční – jedno z nejzávažnějších onemocnění, při kterém dochází k tvorbě aterosklerotických (tukových s vápnem) plátů v srdečních tepnách a tím k omezení průtoku krve k buňkám srdečního svalu. Toto onemocnění se pak může projevit buď ve své chronické formě jako takzvaná angina pectoris, kdy se tepna postupně zužuje, nebo akutně jako infarkt myokardu, kdy dochází k úplnému zastavení průtoku cévou krevní sraženinou. Diagnostika onemocnění spočívá ve zhodnocení obtíží nemocného a výsledků pomocných vyšetření a pokud je indikováno, pak provedení koronarografického vyšetření v kardiocentru. Jedná se o přímé vyšetření cév srdce pod rentgenovým přístrojem za použití kontrastní látky, která je k srdci dopravena malou hadičkou, dnes většinou cestou malé cévy na zápěstí.
 • Základním principem léčby chronických forem onemocnění je úprava životosprávy, snížení příjmu živočišných tuků, redukce hmotnosti, dostatek fyzické aktivity, zákaz kouření  a důsledná léčba případné cukrovky. Dále podáváme léky, které snižují nárok srdečních buněk na kyslík nebo roztahují cévy.
 •  léky zabraňující tvorbě dalších aterosklerotických plátů
 • statiny
 • V indikovaných případech je nutné provedení revaskularizace, tj. zprůchodnění/zvětšení průsvitu cévy kovovou výztuhou metodou jako při koronarografii. Druhou možností je provedení srdeční operace, kdy jsou poškozené cévy přemostěny jinými cévami, které jsou v okolí srdce nebo pomocí žilních štěpů z dolních končetin
   
SRDEČNÍ SELHÁNÍ
 • V posledních letech stále narůstající skupina pacientů. Základní vyšetřovací metodou je echokardiografie Díky pokrokům moderní medicíny jsme schopni zachránit ty pacienty, kteří by ještě v relativně nedávné době svému akutnímu onemocnění podlehli. Často ale nelze zabránit určitému „poškození“ funkce srdce jako pumpy, což pro nemocné znamená omezení především ve fyzické výkonnosti a toleranci námahy. K tomu, aby jejich obtíže v běžném životě byly co nejmenší a kvalita života co nejvyšší, slouží správně vedená léčba léky. Mezi ty, které zlepšují přežití, patří :
 • inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
 • blokátory receptorů pro angiotenzin II.
 • betablokátory
   
 • Pracují na principu „odlehčení“ srdce. Velmi často se k léčbě obtíží využívají diuretika tj. léky na „odvodnění“, jejichž účinek spočívá ve snížení množství cirkulující tekutiny v těle a tím snížení zatížení srdce.  V některých případech i podpora činnosti srdce speciálním přístrojkem, který se implantuje pod kůži na hrudník a „nutí“ srdce pracovat efektivněji. Tyto přístroje jsou implantovány v kardiocentrech. Poslední možností je transplantace srdce, které může předcházet implantace umělého srdce pro překlenutí doby nutné k nalezení vhodného dárce.

 

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (HYPERTENZE)
 • Úlohou specialisty je vyšetření a případná konzultace dlouhodobého nastavení léčby u pacientů s obtížně ovlivnitelným krevním tlakem či u pacientů, kde je podezření, že vysoký tlak je způsoben léčitelnou příčinou (například některá onemocnění, způsobující abnormální produkci hormonů). I zde je nutno zdůraznit, že kromě podávání léků je základním opatřením v léčbě úprava životosprávy.
 • V léčbě se používají:

 

NEJČASTĚJŠÍ KARDIOLOGICKÉ LÉKY


Níže uvedená léčiva (účinné látky) se  vyrábějí pod různými názvy. Platí, že bez vědomí lékaře by jste neměli léky vysazovat ani upravovat jejich dávkování.

 

ZEPTEJTE SE


Zeptejte se kardiologa…

Vše, co jste kdy chtěli vědět o srdečních onemocněních. Odpověď na Vaši otázku poskytne kardiolog v obecné rovině, nemůže nahradit individuální konzultaci s kardiologem v naší poradně a slouží zvláště k edukativním účelům. Pro poskytnutí odpovědi potřebujeme minimální množství dat, abychom mohli odpověď doručit.

Vaše případné dotazy proto strukturujte v tomto pořadí:

 • Jméno a příjmení
 • Rok narození
 • Jméno Vašeho praktického lékaře (pokud by bylo třeba ho kontaktovat)
 • Váš e-mail

Zprávu poté odešlete na mailovou adresu kardiojc@nemjc.cz

 

Děkujeme Vám za Vaši otázku. Pokusíme se na ni odpovědět do 5 pracovních dnů.CHCETE VĚDĚT VÍC?


 

Česká kardiologická společnost:http://www.kardio-cz.cz/

 

Evropská kardiologická společnost:http://www.escardio.org

 

Česká internistická společnost:http://www.interna-cz.eu

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové:http://www.fnhk.cz

 

Institut klinické a experimentální medicíny:http://www.ikem-kardiologie.cz

 

Občanské sdruž. pro pac. s poruchou rytmu srdce:http://www.rytmus-srdce.cz

 

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí:http://www.plicni-hypertenze.cz/

 

Interaktivní knihovna (AHA):http://watchlearnlive.heart.org/CVML_Player.php

 

 

KONTAKTY


Našim cílem je spokojený a informovaný pacient a poskytování co nejlepších služeb. Pokud budete mít jakékoliv návrhy nebo připomínky, které by mohly zlepšit kvalitu naší práce, napište nám. Děkujeme.

 

kardiologická ambulance - tel. 493 582 406, mail:  kardiojc@nemjc.cz

                                         

                                         

Najdete nás v přízemí Pavilonu interních oborů

 

 

 

Prostory naší kardiologické ambulance

- čekárna, pracoviště sestry, pracoviště lékařů

 

         

 

         
Copyright © 2019 ONJC