Nemocnice Jičín

 
Web » Nemocnice Jičín » Telefonní seznam

Telefonní seznam

TELEFONNÍ SEZNAM - AREÁL JIČÍN

 

ÚPLNÝ AKTUALIZOVANÝ TELEFONNÍ SEZNAM K 1.2.2018


DOPORUČUJEME, POKUD VOLÁTE, VOLTE ČÍSLO 493 582 111, SPOJOVATELKA VÁŠ HOVOR PŘEPOJÍ NA VÁMI POŽADOVANÉ PRACOVIŠTĚ, PŘÍPADNĚ PRACOVNÍKOVI, KTERÉHO POTŘEBUJETE KONTAKTOVAT.

 

DĚKUJEME.

FAX: 493 523 514,    tel.: 493 582 xxx :

 

111 - spojovatelka
311 - vrátnice
312 - vrátnice

ředitelství
211 - ředitel
213 - sekretariát řed.
220 - právník
673 - náměstek LPP
221 - hlavní sestra

226 - manažer kvality
563 - sociální pracovnice
203 - zasedací m. POO

205 - zasedací m. HTS

Ekonomický odbor
214 - EKO náměstek
241 - úhrada zdrav.poj.
230 - pokladna
600 - recepce POO-B

800 - recepce PIO

Finan. a materiál.účt.
631 - fin.účt. - vedoucí
231 - finanční účtárna
239 - finanční účtárna
233 - materiálová účt.

Personální a mzdové oddělení
222 - PaM vedoucí
212 - mzdová účt. - ved.

581 - mzdová účt. + vzdělávání

581 - lékařská knihovna
329 - mzdová účtárna
567 - mzdová účtárna
568 - mzdová účtárna
227 - personální

Oddělení IT
677 - vedoucí
445 - informatici

645 - informatici
668 - informatici

686 - informatici

ARO
378 - primář
219 - vrchní sestra
605 - sekretariát
379 - lékař. pokoj-lůžka
223 - lékařky -anestezie
607 - lékařky -anestezie
297 - lékaři -anestezie
608 - sestry -anestezie
123 - lůžka
360 - sanitáři

Dětské oddělení
351 - primář
358 - vrchní sestra
466 - sekret.,st.sestra
552 - lékařský pokoj
Ambulance
388 - sestra
387 - lékař

Lůžkové oddělení
353 - větší děti - sestry
207 - doroz.zařízení
375 - kojenci - sesterna
430 - novoroz.- sestry
469 - novoroz.- denní m.
467 - vyšetřovna
Dětská LPS
387- LPS
466- noční místnost

Gyn.-Por. oddělení
361 - primář
363 - zástupce primáře
362 - vrchní sestra
483 - lékaři hlášení
364 - lékaři 3.patro
484 - lékaři porodnice
482 - externí lékaři
368 - ambulance

369 - IUI laboratoř
Porodní sál
365 - sesterna

367 - sesterna
359 - vyšetřovna

483 - CTG

485 - porodní sál I.

486 - porodní sál II.
487 - operační sál
470 - denní místnost
Lůžkové oddělení
370 - GYN sesterna
480 - GYN vyšetřovna
208 - GYN doroz.zař.
366 - porodnice sestry
206 - por. doroz.zař.

Psychiatrické oddělení
685 - primář
684 - vrchní sestra
687 - lékaři
681 - sesterna
682 - ambulance sestra
477 - dětská psych.por.
683 - pracoviště terapie

688 - ambulance lékař


Radioterapeutické odd.
277 - primář
333 - vrchní sestra
309 - sekretariát, POKO
276 - lékaři I
278 - lékaři II
Ambulance
412 - rad.- lékař
411 - rad.- sestra
339 - chem.- lékař
417 - chem.- sestra
Ozařovna
373 - laborantky
380 - plánování

573 - šatna
Lůžkové oddělení
279 - sesterna
280 - příjem
579 - denní místnost
419 - kuchyňka
308 - doroz.zařízení I
330 - doroz.zařízení II

Centrální oper.sály
497 - lékaři
609 - anesteziologové
294 - sálové sestry
371 - sál I
295 - sál II
408 - sál III
494 - propust.pacientů
495 - předsálí op.sálů
501 - zákrokový sál I
502 - zákrokový sál II
499 - dospávací pokoj

 

 

 

 

 


 

 
 

 
Prov.technický úsek
376 - PT náměstek
400 - správce nemocnice

672 - provozní referent
383 - technické odd.-ved.
384 - technické oddělení
300 - investice
237 - sklad všeobecný
314 - čistička odp.vod
545 - archiv

Kotelna
243 - vedoucí
202 - dispečink
244 - velín
544 - šatna

 

NemLog.a.s.

237 - sklad všeob.

537 - sklad všeob.

626 - sklad fax

Prádelna
234 - vedoucí
240 - prádelna

 

Stravování
532 - vedoucí
232 - referent
251 - dietní sestra
634 - sklad
218 - výdej jídel
234 - varna


Údržba
630 - vedoucí
246 - elektro dílna
245 - zámečnická dílna
255 - šatna

311 - vrátnice(služby)

Sterilizace
622 - vedoucí sestra
619 - příjem
620 - setování
621 - sterilní část

Chirurgické oddělení

637 - primář
437 - zástupce primáře
292 - vrchní sestra
377 - sekretariát
439 - dokument. prac.
293 - lékařky
302 - lékaři I.
437 - lékaři II.

438 - lékaři III.
525 - sanitáři
Ambulance
303 - I
415 - II
602 - poradna č.2
503 - lékaři
120 - pohotovost
Lůžkové oddělení
504 - A-sesterna
508 - A-vyšetřovna
209 - A-doroz.zařízení
298 - B-sesterna
598 - B-vyšetřovna
301 - B-denní místnost
210 - B-doroz.zařízení

 

Urologická amb.                   

MUDr. Jan Hiblbauer

678

Interní oddělení
256 - primář
262 - vrchní sestra
403 - sekretariát
259 - lékaři I
404 - lékaři II
386 - lékaři III
659 - lékařky

669 - lékaři

560 - lékaři

649 - zasedací m.
287 - zřízenci
247 - šatna-úklid
562 - sklad
Ambulance
257 - interní I - EKG
258 - interní II
117 - pohotovost
661 - sestra
506 - kardiovask.-lékař
406 - kardiovask.-sestra
273 - echokardio
398 - gastro.-lékař
667 - gastro.-sestra
407 - endoskopie

289 - diabet. -lékař

689 - diabet. -sestra
423 - endokr.-lékař
623 - endokr.-sestra
253 - nefro.por.-lékař
553 - nefro.por.-sestra

654 - závodní lékař
Lůžkové oddělení
660 - A-sesterna
662 - A-vyšetřovna
260 - B-sesterna
658 - B-vyšetřovna
261 - C-sesterna
657 - C-vyšetřovna
265 - JIP
266 - JIP-intermediál
561 - kuchyňka 1.patro

Klinická biochemie
390 - primář
479 - lékař
392 - vedoucí laborant
428 - příjem
275 - příjem-počítač
274 - amalyzátory
393 - l. imunochemická
394 - l. imunochemická
405 - elfo
426 - močová
427 - glykemie, Astrup
431 - laboratoř RIA
271 - denní+noční m.
272 - šatna
267 - metabolická amb.
137 - služba 14.30 - 6.00

Klinická mikrobiologie
516 - primář
510 - vysokoškolák
511 - vedoucí laborant
512 - příjem materiálu
316 - bakteriologie
514 - serologie
513 - střevní laboratoř

Transf. a hematol.odd.
285 - primář
443 - vrchní sestra
288 - sekretariát
461 - lékařský pokoj
586 - služba laborantů
447 - denní místnost
286 - příjem, výsledky
588 - evidence dárců
459 - koagulace
547 - expedice
Ambulance
442 - hematologická I
460 - hematologická II
421 - odběrová
Laboratoř
446 - imunohematolog.
448 - hematologická
542 - močová
132 - služba15.30-7.00

 Dopravní zdravotní služba
236 - vedoucí DZS
238 - referent
441 - dispečink
444 - dispečink
249 - autodílna
566 - denní m.-řidiči
549 - noční m.-řidiči

254 - šatna

Lékárna
694 - vedoucí lékárník

692 - vedoucí farm. asistent

693 - farmaceuti

695 - výdej na žádanky

696 - ekonomická pracovnice

Dialýza
425 - vedoucí lékař
413 - vrchní sestra
436 - sálové sestry
354 - denní místnost
355 - vyšetřovna
396 - technik
653 - lékaři-služba


Neurologické oddělení
402 - primář
242 - vrchní sestra
550- sekretariát
268 - lékaři
Ambulance
217 - sestra
517 - I
541 - II
350 - EEG
Lůžkové oddělení
391 - sestry
420 - vyšetřovna I
299 - vyšetřovna II
418 - doroz.zařízení

ORL oddělení
321 - primář
356 - zástupce primáře
323 - vrchní sestra
309 - sekretariát
624 - lékařky
324 - lékaři
Ambulance
325 - sestra
611 - I
612 - II
281 - audio

356 - sluchadla

590 - logopedie I.

589 - logopedie II.
Lůžkové oddělení
322 - sesterna
613 - denní místnost
340 - vyšetřovna
204 - doroz.zařízení

Nukleární medicína
349 - primář
434 - evidence
435 - vedoucí laborantka

347 - vysokoškoláci
228 - vyšetřovna I
348 - vyšetřovna II
385 - aplikační místnost
422 - radiofarmaka
313 - denní místnost

Plicní oddělení
284 - primář
282 - ambulance
583 - ambulance
582 - kalmetizace
283 - denní místnost

Rehabilitační oddělení

773 - primář (N.Bydžov)
291 - vedoucí lékař - ambulance
357 - sestra - ambulance
555 - vedoucí fyzioterapeut
557 - fyzikální terapie
488 - indiv. cvičebna - děti 
559 - indiv. cvičebna - děti
690 - indiv. cvičebna - děti
290 - indiv. cvičebna - dospělí
558 - indiv. cvičebna - dospělí
299 - indiv. cvičebna - dospělí
556 - denní místnost FT
 

Radiologické odd.
331 - primář
334 - vedoucí laborant
335 - lékaři I
336 - lékaři II
337 - lékaři III
344 - evidence, obj.vyš.
414 - CT
343 - diagnost.ultrazvuk
342 - snímkovna
341 - skiaskopie
338 - popisovna vizity
433 - sekretářka
345 - služebna laborantů
134 - služba 14.00-6.00

Záchranná služba
270 - vedoucí lékař
310 - sekretariát
269 - dispečink
500 - lékaři
327 - sestry
401 - řidiči
328 - nocležna - řidiči

LPS
689 - LPS
289 - LPS


Privátní linky

515 - Zdravot. ústav - JC
565 - centrální úklid
225 - kadeřnictví
679 - MUDr. Kloud
675 - MUDr. Šolc
678 - občerstvení
451 - odborová org.
346 - technik Chirana
248 - ubytovna
264 - ubytovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

         
Copyright © 2011 SecurityNet.cz
powered by Webhosting Hukot.cz

Mapa webu
Rejstřík