Nemocnice Jičín

 
Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Psychiatrické oddělení

Psychiatrické oddělení

 

primář:

MUDr. Iva Tlášková

 

 

tel.: 493 582 682
e-mail: iva.tlaskova@nemjc.cz
vrchní sestra:

Jolana Hűbnerová, DiS.

 

 

tel.: 493 582 684
e-mail: jolana.hubnerova@nemjc.cz

 

Psychiatrická ambulance:


 

sestra:

 

Ilona Jeníková

 

tel.: 493 582 682
lékaři:

MUDr. Jiří Fink

MUDr. Lenka Hirešová

MUDr. Soňa Michalová

MUDr. Hedvika Ernsten

MUDr. Vladimír Endresl

 

 

 

 

 


 

     
Klinický psycholog pro dospělé:

Mgr. Alice Vávrová

Mgr. Klára Kůželová

Mgr. Bohdana Kačenová (MD)

Mgr. Lenka Urbanová (MD)

 


 

 

 

Klinický psycholog pro děti:

PhDr. Anna Sedláčková (MD)

Mgr. Lucie Zarembová (MD)

 

 

 

ergoterapeut:

 

 

Jiřina Dousková, DiS.

 

 

tel.: 725 575 164

     
sestry: Ilona Benešová  
  Petra Dresslerová  
  Martina Holatová  
  Jaroslava Mũhlová  
  Yvona Tůmová  
     
     

  
Organizace oddělení :

 

Umístění :

 pavilon "J"

( naproti hlavnímu areálu nemocnice - přes Bolzanovu ulici)

 

koedukované otevřené oddělení : počet lůžek :  15 3 - 4 lůžkové pokoje
psychiatrická ambulance : tel.: 493 582 682 umístěna v přízemí
- provozní doba : denně 7:00 - 15:30  
- ordinační doba : denně 10:00 - 15:00 dle rozpisu jednotlivých lékařů
     
ambulance klinické psychologie : pouze pro dospělé  
- ordinační doba : na doporučení po telefon.domluvě

 

Struktura oddělení:


Oddělení je 15 lůžkové, koedukované, pokoje 3-4 lůžkové. Nejsou k
dispozici nadstandardní pokoje. WC a sprchy jsou společné na chodbě.
 

Psychiatrická ambulance:

K vyšetření je nutné se předem objednat na telefonu 493 582 682.

 

Ambulance klinické psychologie pro dospělé:   

- ordinační doba : po telefon.domluvě

 

Mgr. Alice Vávrová

je nutné objednání předem- telefon 493 582 476

volat prosíme Po-Pá mezi 7.30 - 8.00

Prosíme o respektování a děkujeme za pochopení.

 

 

 Mgr.Klára Kůželová

je nutné objednání předem - telefon 493 582 477

volat prosíme Po - Čt mezi 7.30 - 8.00

Prosíme o respektování a děkujeme za pochopení.

 

K ambulantnímu vyšetření je vhodné doporučení praktického lékaře či jiného specialisty.

 

Dětská psychologická ambulance - nyní z důvodů MD uzavřená

informace o kontaktech na dětské psychologické a psychiatrické ambulance v okolí najdete na stránkách

http://www.detskapsychologie-nemjc.cz/

 

 

Jakou péči poskytujeme:

 

 

V ambulancích poskytujeme psychiatrickou a psychologickou diagnostickou a terapeutickou péči pro široké spektrum psychiatrických diagnóz.

Během hospitalizace na oddělení provádíme komplexní diagnostiku psychiatrickou, psychologickou, formou konziliárních vyšetření spolupracujeme s ostatními odděleními nemocnice.

 

V terapeutické oblasti poskytujeme léčbu biologickou - psychofarmaky. Elektrokonvulze neprovádíme.  Důraz klademe na psychoterapii skupinovou i individuální a ergoterapii, využíváme metody relaxační a arteterapeutické.

 

Oddělení je vhodné zejména pro léčbu motivovaných pacientů ze spektra úzkostně depresivních poruch, depresivních či bipolárních poruch, přijímáme spolupracující pacienty s poruchami osobnosti a s psychózami.

Nehospitalizujeme pacienty imobilní, závislé na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách, neklidné, s těžkou poruchou osobnosti nebo závažnějším organickým postižením.

 

Úzce spolupracujeme s jičínským střediskem občanského sdružení Péče o duševní zdraví, které nabízí pomoc duševně nemocným v oblasti psychosociální (více www.pdz.cz) .

 

Pracujeme v režimu otevřených dveří, s možností samostatných vycházek mimo areál. Malé oddělení nabízí možnost individuálního přístupu ke každému pacientovi.

 

 Při příjmu na lůžkové oddělení budete lékařem poučen(a), že po dobu hospitalizace nejste zdravotně způsobilý(á) řídit motorové vozidlo. Žádáme o respektování tohoto opatření.

 

K hospitalizaci je nutné doporučení ambulantního psychiatra, který předem zašle parere s kontaktem na pacienta, ten bude vyzván k nástupu na léčbu po uvolnění lůžka. Při současné 15 lůžkové kapacitě je čekací doba obvykle 6-10 týdnů. Nutným předpokladem přijetí je souhlas pacienta s hospitalizací a léčbou a jeho pozitivní motivace. Délka pobytu je zcela individuální, ale obvykle v rozmezí 4-8 týdnů. Telefonický kontakt  k objednání : 493 582 684

 

 Návštěvní hodiny jsou denně od 14 do 17 hodin,

s ošetřujícím lékařem lze domluvit individuálně jiné termíny.

 

         
Copyright © 2019 ONJC