Nemocnice Jičín

 
Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Psychiatrické oddělení

Psychiatrické oddělení

primář:

MUDr. Iva Tlášková

 

 

tel.: 493 582 682
e-mail: iva.tlaskova@nemjc.cz
vrchní sestra:

Jolana Hűbnerová, DiS.

 

 

tel.: 493 582 684
e-mail: jolana.hubnerova@nemjc.cz

 

Psychiatrická ambulance:


 

sestra:

 

Ilona Jeníková

 

tel.: 493 582 682
lékaři:

MUDr. Jiří Fink

MUDr. Lenka Hirešová

MUDr. Soňa Michalová

MUDr. Hedvika Ernsten

MUDr. Vladimír Endresl

 

 

 

 

 


 

     
psycholog:

PhDr. Anna Sedláčková

Mgr. Lucie Zarembová

Mgr. Bohdana Kačenová

Mgr. Lenka Urbanová

Mgr. Alice Vávrová

Mgr. Klára Kůželová

 

tel.: 775 382 030

e - mail:lucie.zarembova@nemjc.cz

tel.: 493 582 477 (MD)

tel.: 493 582 476 (MD)

tel.: 493 582 476

tel.: 493 582 477

 

     
ergoterapeut: Jiřina Dousková, DiS.

tel.: 725 575 164

     
sestry: Ilona Benešová  
  Petra Dresslerová  
  Martina Holatová  
  Jaroslava Mũhlová  
  Yvona Tůmová  
     
     

  
Organizace oddělení :

 

Umístění :

po dobu rekonstrukce pavilonu "D" - dočasně pavilon "J"

 

koedukované otevřené oddělení : počet lůžek :      15 (2-3 lůžkové pokoje)
psychiatrická ambulance : tel.: 493 582 682  
- ordinační doba : denně po telefon.domluvě
ambulance klinické psychologie :    
- ordinační doba : na doporučení po telefon.domluvě

 

Struktura oddělení:


Oddělení je 15 lůžkové, koedukované, pokoje 2-4 lůžkové. Nejsou k
dispozici nadstandardní pokoje. WC a sprchy jsou společné na chodbě.
 

Jakou péči poskytujeme:


V ambulancích poskytujeme psychiatrickou a psychologickou diagnostickou a terapeutickou péči pro široké spektrum psychiatrických diagnóz.
Během hospitalizace na oddělení provádíme komplexní diagnostiku psychiatrickou, psychologickou, formou konziliárních vyšetření spolupracujeme s ostatními odděleními nemocnice. V terapeutické
oblasti poskytujeme léčbu biologickou - psychofarmaky, v indikovaných případech i elektrokonvulze. Důraz klademe na psychoterapii skupinovou i individuální a ergoterapii, využíváme metody
relaxační a arteterapeutické.Úzce spolupracujeme s jičínským střediskem občanského sdružení Péče o duševní zdraví, které nabízí pomoc duševně nemocným v oblasti psychosociální (více www.pdz.cz) .
Oddělení je vhodné zejména pro léčbu motivovaných pacientů ze spektra úzkostně depresivních poruch, depresivních či bipolárních poruch, přijímáme spolupracující pacienty s poruchami osobnosti
a s psychózami. Nehospitalizujeme pacienty imobilní, závislé na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách, neklidné, s těžkou poruchou osobnosti nebo závažnějším organickým postižením.
 

Další charakteristika pracoviště:


Pracujeme v režimu otevřených dveří, s možností samostatných vycházek mimo areál. Malé oddělení nabízí možnost individuálního přístupu ke každému pacientovi

 

Kde nás najdete:


V pavilonu J - psychiatrickou a psychologickou ambulanci v přízemí, lůžkové oddělení v 2. patře budovy.

Jak se objednat:


Ordinační hodiny ambulancí jsou každý všední den, od 9 do 15 hodin.

K vyšetření je nutné se předem objednat na telefonu 493 582 682.

 

 

Ambulance psychologická:

 

Ambulance pro dospělé - Mgr. Alice Vávrová

je nutné objednání předem- telefon 493 582 476

Volat prosíme mezi 7.30 - 8.00

Prosíme o respektování a děkujeme za pochopení.

 

Ambulance pro dospělé - Mgr.Klára Kůželová

je nutné objednání předem - telefon 493 582 477

Volat prosíme mezi 7.30 - 8.00

Prosíme o respektování a děkujeme za pochopení.

 

Ambulance dětská psychologická - PhDr.  Anna Sedláčková

Mgr. Lucie Zarembová

Ordinační dny PO, ST, PÁ

je nutné objednání předem - telefon 493 582 682, 493 582 475,

e-mail: lucie.zarembova@nemjc.cz

 

informace na stránkách

 

http://www.detskapsychologie-nemjc.cz/

 

K ambulantnímu vyšetření je vhodné doporučení praktického lékaře či jiného specialisty.Postup při přijetí pacienta k hospitalizaci na lůžkové oddělení:
K hospitalizaci je nutné doporučení ambulantního psychiatra, který předem zašle parere s kontaktem na pacienta, ten bude vyzván k nástupu na léčbu po uvolnění lůžka. Při současné 15 lůžkové kapacitě
je čekací doba obvykle 6-10 týdnů. Nutným předpokladem přijetí je souhlas pacienta s hospitalizací a léčbou a jeho pozitivní motivace. Délka pobytu je zcela individuální, ale obvykle v rozmezí 4-8
týdnů.

 

Návštěvní hodiny:
Návštěvní hodiny jsou denně od 14 do 17 hodin, s ošetřujícím lékařem lze
domluvit individuálně jiné termíny.
 

 

         
Copyright © 2011 SecurityNet.cz
powered by Webhosting Hukot.cz

Mapa webu
Rejstřík