Nemocnice Jičín

 
Web » Nemocnice Nový Bydžov » Oddělení » Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
udělilo 15.9.2014 Oblastní nemocnici Jičín a.s. - LDN

akreditaci pro obor "Geriatrie"

 

celý dokument k dispozici zde

 

 
primář :

MUDr. Mirko Kadlec

 

 

 

tel.: 493 582 777
mail: mirko.kadlec@nemjc.cz
zástupce primaře:

MUDr. Eutym Mátis

 


 

tel.: 493 582 736


mail: eutym.matis@nemjc.cz

ošetřující lékaři :

MUDr. Markéta Pešková

 


 

MUDr. Olga Futerová

 

 

 

 

 

 

tel.: 493 582 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel.: 493 582 760


 

vrchní sestra :

Hana Nagyová

 

 

tel.: 493 582 728
mail: hana.nagyova@nemjc.cz
Sociální pracovnice :

Mgr. Lenka Košátková

 

 

 

 

Mgr. Lucie Mládková

(momentálně na MD)

 

 

tel.: 493 582 804

mob.:+420 602 601 727

mail: lenka.kosatkova@nemjc.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel.: 493 582 804
mail: lucie.mladkova@nemjc.cz


Organizace oddělení :
Umístění :  

LDN-A2 - lůžková část 1 :

pavilon D - "LDN-A"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Eutym Mátis tel.: 493 582 736
staniční sestra: Zuzana Pražáková tel.: 493 582 725

LDN-A2 - lůžková část 2 :

pavilon D - "LDN-A"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Mirko Kadlec tel.: 493 582 777
staniční sestra: Iva Doskočilová tel.: 493 582 842

LDN-A1 - revmatologie

pavilon C - "Interna" přízemí  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Mirko Kadlec tel.: 493 582 777
staniční sestra: Ivana Machová tel.: 493 582 759
LDN-A4 pavilon C - "Interna" 1. patro  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Mirko Kadlec tel.: 493 582 750
staniční sestra: Zdeňka Čížková tel.: 493 582 749

LDN-B - lůžková část 1:

pavilon B - "LDN-B"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Eutym Mátis tel.: 493 582 736
staniční sestra: Iveta Hrnčířová tel.: 493 582 817

LDN-B - lůžková část 2:

pavilon B - "LDN-B"  
vedoucí lékař stanice: MUDr. Mirko Kadlec tel.: 493 582 777
staniční sestra: Jaroslava Cvrčková tel.: 493 582 818

 

Celkový počet lůžek : 163
Počet lůžek (stanice A) 108     - z toho :
- LDN-A1 - lůžková část 1
- LDN-A2 - lůžková část 2
26
65
- LDN-A4 - lůžková část 17
Počet lůžek (stanice B) 55     - z toho :
- LDN-B - přízemí
- LDN-B - 1. patro
18
37

Pavilon "D" LDN-A Pavilon "B" LDN-B

 

LDN A Nový Bydžov má kapacitu 108 lůžek, rozdělených do 4 stanic.


Stanice přízemí - 21 lůžek   - péči zde zajišťují staniční sestra, 5 zdrav. sester, 5 sanitárek, 1 rehab. pracovník


Stanice 1. patro - 44 lůžek  - péči zde zajišťují staniční sestra, 9 zdrav. sester, 7 sanitárek, 1 rehab. pracovník


Stanice "revmatologie" 26 lůžek , na této stanici jsou pacienti převážně s revmatologickým postižením, péči zde zajišťují staniční sestra, 5 zdravotních sester a 1 sanitárka

 

Stanice A4 - 17 lůžek  - péči zde zajišťují staniční sestra, 5 zdrav. sester, 5 sanitárek, 1 rehab. pracovník


LDN B Nový Bydžov má kapacitu 55 lůžek, rozdělených do dvou stanic


Stanice přízemí 18 lůžek - péči zde zajišťují staniční sestra, 5 zdravotních sester, 4 sanitárky,


Stanice 1. patro 37 lůžek - tato stanice je zaměřena na pacienty s chronickými a nehojícími se defekty - péči zde zajišťují staniční sestra, 7 zdravotních sester, 8 sanitárek a rehab.pracovník

LDN je situována do dvou pavilonů nemocnice v Novém Bydžově a poskytuje komplexní péči pacientům se ztrátou soběstačnosti, pro zhoršení zdravotního stavu, stavy po operacích, stavy po iktech, v malnutrici, paliativní péče, pacientů s chronickými ranami( bércové vředy , nehojící se proleženiny, dlouhodobé kožní defekty apod.), pacienty s revmatologickým onemocněním při zhoršení stavu a pacienty vyžadující dlouhodobou hospitalizaci z jiných důvodů (neurologické onemocnění apod.).
 


V obou pavilonech jsou dobře vybavené pokoje, které jsou pro mobilní pacienty vybaveny sociálním zařízením. K dispozici pro pacienty jsou jedno, dvou a vícelůžkové pokoje, kam jsou pacienti umísťováni dle aktuálního zdravotního stavu.

V areálu nemocnice je také interní oddělení, které je schopno v případě náhlé změny zdravotního stavu pacienta zajistit péči po celých 24 hodin.
Další výhodou umístění LDN v areálu nemocnice je dostupnost RHB péče jak ambulantní vybavené bazénem, tak i lůžkové.
Součástí LDN je specializované oddělení se zaměřením na léčbu chronických ran, které používá nejnovější léčebné postupy a pomůcky v péči o chronické rány, včetně speciálně vyškoleného personálu. Toto oddělení dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, o kterých svědčí i opakované publikace ve zdravotnických časopisech.
Pavilony se nachází v klidném areálu nemocnice a jsou obklopeny rozsáhlým lesoparkem s možností vycházek do parku v doprovodu personálu.

 

Jakou péči poskytujeme:


Na oddělení LDN A

 

poskytujeme komplexní péči pacientům se ztrátou soběstačnosti, pro zhoršení zdravotního stavu, stavy po operacích, po iktech, v malnutrici, ale i péči paliativní. Oddělení slouží převážně k doléčování pacientů z oddělení akutních lůžek Oblastní nemocnice Jičín, ale i z domácí péče na základě doporučení praktického lékaře. Je zde zajišťována 24 hod.lékařská služba. Pro naše pacienty máme připravené pokoje jedno, dvou a vícelůžkové. Na každém pokoji je dostupné umyvadlo. Sprcha a WC společné zpravidla pro 2 pokoje. Pro ležící pacienty máme k dispozici centrální koupelny a koupací lůžka. Vybavení pokojů je standartní, některé pokoje mají polohovací lůžka, televize. K vytvoření domácího prostředí jsou na pokojích záclony, obrázky. Nadstandartní pokoje na LDN nemáme.
Našim cílem je snaha o návrat k soběstačnosti pacientů,nácvik sebeobsluhy, rehabilitační ošetřovatelství, prevence dekubitů , dietoterapie. S velkým důrazem dbáme o výživu pacientů dle Nutričního standardu, který pravidelně přehodnocujeme a podle potřeby reagujeme navržením výživových doplňků stravy. Stanice revmatologie je zaměřena především na léčbu pohybového ústrojí a využívá plně dostupnost rehabilitační péče ve společné budově lůžkového RHB oddělení. Je zde možnost využití RHB bazénu a ambulantních RHB procedur. V rámci rehabilitačního ošetřovatelství využíváme i volnočasové aktivity a ergoterapii. Pacienti se sami podílejí na výzdobě oddělení, výrobě drobných dárkových předmětů.
Využíváme spolupráce s dobrovolníky, kteří nadále zvyšují úroveň péče o pacienty.

 

Oddělení LDN B

 

je zaměřeno na léčbu pacientů s chronickým defektem (dekubity, bércové vředy).

 

Další charakteristika pracoviště:


LDN A spolupracuje s dobrovolníky, v rámci spolupráce s Občanským sdružením Podzámčí.

 

Kde nás najdete:


Adresa pracoviště: Nemocnice v Novém Bydžově, Jana Maláta 493


Jak se objednat:

 

Pacienti se přijímají na základě objednání u ošetřujících lékařů. Nejlépe telefonicky
v době 7,45 - 8,15 hod., 13 - 15 hod.
V žádosti o přijetí musí být základní diagnóza, stávající terapie a důvod přijetí,
informace o očkování proti tetanu a Streptococcu pneumonia,
u pacientů s kardiostimulátorem průkazku s termínem kontroly kardiostimulátoru
 

Postup při přijetí pacienta k hospitalizaci na lůžkové oddělení:

 

Pacient podepisuje souhlas s hospitalizací
Je upozorněn na možnost uložení cenností do trezoru, jinak si zodpovídá za cenné předměty sám
Pacient poskytne jména a telefon osob, kterým smí lékař poskytovat informace
o zdravotním stavu.


Přineste ssebou:


Doporučení od praktického lékaře nebo překladovou zprávu
Občanský průkaz, kartičku pojištěnce
Hygienické potřeby /včetně šamponu na vlasy, holení u mužů /
Papírové kapesníky a vlhčené papírové ubrousky
Zubní pastu, kartáček na zuby /protézu / event. ústní vodu
Obuv vhodnou pro RHB

 

Návštěvní hodiny:


Návštěvy jsou na oddělení denně. Doporučujeme v době od 14 – 17 hod.
Mimo uvedenou dobu pouze se souhlasem ošetřujícího personálu.
Respektováním nám pomůžete chránit bezpečí pacientů.

 

Nedílnou součástí hospitalizace na LDN je sociální šetření.
 

Naším cílem je návrat k soběstačnosti pacienta, nácvik sebeobsluhy, zajištění rehabilitačního ošetřovatelství, prevence dekubitů, dietoterapie. V nemocnici je pečováno o výživu pacientů dle Nutričního standardu, který pravidelně kontroluje stav výživy našich pacientů a dle potřeby reaguje na jejich potřeby.

 

UKÁZKY PRACÍ A FINÁLNÍCH VÝROBKŮ NAŠICH PACIENTŮ

 

  

 

          

 

          

 

   

 

Rehabilitace je pro každého pacienta specifická a orientovaná na nemocné se somatickými i psychickými postiženími.
K zlepšování duševních schopností pacientů využíváme různé druhy pracovních terapií (malování, vystřihování, procvičování paměti formou společenských her, říkanek apod.)

Ke zkvalitnění ošetřovatelské péče využíváme moderní dostupné prostředky - antidekubitní matrace, pojizdné vany, snadno polohovatelné postele apod.). Snažíme se průběžně o zlepšování prostředí pro naše pacienty - o výměnu nábytku a úpravu prostor, kde pacienti tráví volný čas včetně pravidelné úpravy parku. Příjemný personál se snaží, aby pobyt pacientů byl co nejpříjemnější a vedl co nejrychleji ke zlepšení zdravotního stavu.

Spolupracujeme s agenturami domácí péčí a využíváme i nabídky spolupráce s dobrovolnými pracovníky z řad studentů, kteří nadále zvyšují úroveň péče o pacienty. Celý kolektiv se snaží poskytovat péči nemocným odborně i lidsky na výši. 

         
Copyright © 2011 SecurityNet.cz
powered by Webhosting Hukot.cz

Mapa webu
Rejstřík