Nemocnice Jičín

 
Web » KARIÉRA

KARIÉRA


 

Aktuálně nabízená volná pracovní místa:

Klikněte prosím na jednotlivé odkazy.

 

 

Veškeré dotazy, průvodní dopisy i Vaše životopisy zasílejte prosím na personal@nemjc.cz.

 

 


!!! POZOR !!!
Mimořádná nabídka zvýšeného stabilizačního příspěvku ve výši

40.000,- pro všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotní laboranty a fyzioterapeuty

při nástupu do ONJC a.s. do 30.6.2019 na neurologické oddělení a interní oddělení Jičín a Nový Bydžov, novorozenecké i dětské odd., ARO, RHB a LDN Nový Bydžov. a odd. transfúzní a hematologické Jičín, a setrvání v pracovním poměru min. 18 měsíců!
 
 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
   
  momentálně neprobíhá žádné VŘ
   
VOLNÁ MÍSTA - LÉKAŘI
   
10. srpna 2018 lékař interna (Nový Bydžov)
19 .ledna 2018 lékař RKO
19 .ledna 2018 lékař LDN (Nový Bydžov)
   
VOLNÁ MÍSTA - NELÉKAŘI
   
13. února 2019 sanitářka LDN (Nový Bydžov)
10. ledna 2019 laborant OTH
15. října 2018 sestra LDN (Nový Bydžov)
9. října 2018 sestra na dětské oddělení
12. července 2018 sestra na neurologii
19. ledna 2018 fyzioterapeuti (Nový Bydžov)
19. ledna 2018 sestra interna (Nový Bydžov)
19. ledna 2018 sestra na Novorozenecké oddělení
19. ledna 2018 sestra na Interní oddělení
   
VOLNÁ MÍSTA - OSTATNÍ PROFESE
   
14 .února 2019 pracovník elektroúdržby/technického dispečinku
   
BRIGÁDY
   
12 .prosince 2017 studenti/tky zdravotnických škol na částečný úvazek při studiu
   
REZIDENČNÍ MÍSTA
   
  momentálně nenabízíme žádné RM
   
   
NABÍDKA STIPENDIA
   

Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín informuje, že zahajuje

přijímání žádostí o stipendium pro školní/akademický rok 2018/2019 studentům studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle § 5, § 5a,§ 6, § 21b nebo § 24 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2019 tj. pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeutů (dále jen příslušný program).

Bližší informace jsou stanoveny Směrnicí o Stipendijním programu Nadačního fondu Oblastní nemocnice Jičín za účelem zajištění zdravotních sester a fyzioterapeut pro akademický rok 2018/2019.

 


Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

 

  • je zletilý a plně svéprávný
  • musí být studentem absolventského ročníku 2019 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Jičín a.s.
  • nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu
  • může získat stipendium do výše 80.000,- Kč
  • musí předložit k žádosti doklady dle Směrnice

 

Termín podání žádostí o stipendium je 31.3.2019 na adresu:

Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. Obálka žádosti bude viditelné označena „Stipendium - sestra“.

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde:

 

https://www.mujicin.cz/nadacni-fond-nemocnice-jicin


 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

http://www.ipvz.cz

 

   

 

         
Copyright © 2019 ONJC