Nemocnice Jičín

 

 

Vítejte u nás !!!

Naším cílem je být vyhledávaným zdravotnickým zařízením, nemocnicí s vysoce odborným, lidským a individuálním přístupem. Vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, které umožní uspokojení potřeb pacienta respektováním lidské důstojnosti je vždy naší prioritou

Naše motto:

„Kvalita a lidskost“

ŘÍJEN 2016

11.10.2016

!!! AKTUÁLNĚ !!!

CHYSTÁME SE NA AKREDITACI

 

 


3.10.2016

 

Přijmeme sanitáře

 

 


 

Přijmeme lékaře na Pediatrické oddělení

 

 


 

 

Přijmeme lékaře na oddělení ORL

 

 


 

 

Výběrové řízení na pozici - vrchní sestra interního oddělení

 

 


 

 

Přijmeme nutričního terapeuta do Nového Bydžova

 

 


 

 

Přijmeme kuchaře do Nového Bydžova

 

ZÁŘÍ 2016

30.9.2016

 

Proběhla XVII. KONFERENCE ON JIČÍN a.s.

 

Ve středu 21. září se v jičínském v Biografu Český ráj uskutečnila XVII. Konference Oblastní nemocnice Jičín, a. s., určená především nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

 

Konferenci zahájil nově jmenovaný předseda představenstva Oblastní nemocnice v Jičíně Ing. Tomáš Sláma. Jak uvedl, chce vytvořit takové prostředí pro činnost zdravotnických oddělení, které zajistí pokračování v rozvojových trendech nemocnice i pokračování v trendech dosahování ekonomické soběstačnosti a personálního zajištění oddělení, a to jak lékařů, tak i sester. Váží si práce nelékařských zdravotnických pracovníků a spoléhá na jejich spolupráci.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 

 

 

 


 

29.9.2016

 

Pokyny pro pacienty k volbám konaných ve dnech

7. a 8. 10. 2016

 


 

20.9.2016

 

Pozvánka na kurz první pomoci pro veřejnost

 

 


 

9.9.2016

 

!!! Upozornění - výpadek WebLIMS !!!

 

V  úterý 13. 9. od 16.00 hod. bude probíhat přepojení části serverové infrastruktury

ON JC a. s. Během této doby nebudou k dispozici služby WebLIMS.

 

Předpokládaná doba výpadku se odhaduje na cca. 2 hodiny.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

 

 

 

SRPEN 2016

31.8.2016

 

Aktuálně přijmeme sanitáře

 

 


 

19.8.2016

 

Pozvánka na tradiční den první pomoci

3.9.2016

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. již popáté pořádá v rámci Světového dne první pomoci ukázkové dopoledne, kde se veřejnost může seznámit s informacemi, jak člověku s náhlými komplikacemi se zdravím včasným zásahem pomoci, případně i zachránit život. Letos se akce koná v sobotu 3. 9. 2016 od 8 - 12 hod. na Žižkově náměstí v Jičíně, a to ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a městem Jičín.

 

 


 

16.8.2016

 

Oblastní nemocnice jičín a.s. má nové vedení

 

V úterý 16. srpna se funkce ředitele a předsedy představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. ujal Ing. Tomáš Sláma, MSc.  Ing. Sláma zvítězil ve výběrovém řízení, které se konalo koncem července, a to z důvodu odchodu stávajícího ředitele MUDr. Tomáše Jedličky. První kroky nového ředitele vedly na setkání s primáři a vedením jednotlivých oddělení, aby se s nimi přivítal a navázal bližší spolupráci. 

 

podrobnější informace k dispozici zde

 

   

 


 

15.8.2016

Aktuálně přijmeme všeobecné sestry na:

 

 

Interní oddělení

Pediatrické oddělení

Nutriční terapeut do Nového Bydžova

 

 


 

8.8.2016

 

Pozvánka na XVII. konferenci ON Jičín a..s.

 

Zveme Vás na tradiční, v  pořadí již XVII. konferenci Oblastní nemocnice Jičín a. s. která se bude konat 21.9.2016 od 9.00 hodin v Biografu Český ráj.

 

program konference + pozvánka (k dispozici zde)

 

 


 

2.8.2016

 

Výběrové řízení na rezidenční místo - obor intenzivní péče

(rezidenční místo)

 

 


 

 

Aktuálně přijmeme všeobecnou sestru
pro LDN Nový Bydžov

 

 

ČERVENEC 2016

22.7.2016

 

Novým ředitelem jičínské nemocnice bude Tomáš Sláma

 

Představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. dnes na základě doporučení výběrové komise jmenovalo na pozici Člen představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ing. Tomáše Slámu, MSc. Představenstvo jičínské nemocnice projedná návrh na jmenování Ing. Tomáše Slámy, MSc. předsedou představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. Nový ředitel se ujme funkce 16. srpna.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 


 

19.7.2016

 

Krajské nemocnice budou mít jednotný informační systém

 

 

Pořízení nového jednotného informačního systému pro nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který bude propojovat všechny krajské nemocnice a umožní vzájemné sdílení dat, plánuje Královéhradecký kraj. Na podporu tohoto projektu by chtěl kraj získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady na pořízení informačního systému se odhadují asi na 100 milionů korun.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 


 

11.7.2016

 

Nemocnice navázala užší spolupráci s dětskými praktickými lékaři, vypomůžou na dětské pohotovosti

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. má nyní rozšířenou službu v oblasti péče o malé pacienty. Díky navázání užší spolupráce s dětskými praktickými lékaři, kteří převzali část služeb na dětské pohotovosti, bude ambulantní péče o malé pacienty lépe dostupná a eliminuje se tak riziko dlouhého čekání. Stálá ambulantní služba je navíc rozšířena i na všední dny v podvečer. Praktičtí lékaři tak v nemocnici nabízí rodičům malých dětí i mladistvým pomoc při řešení akutních stavů v době po svých běžných ordinačních hodinách.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě(k dispozici zde)

 1.7.2016

!!!AKTUÁLNĚ!!!

 

Výběrové řízení na předsedu představenstva

 

 


ČERVEN 2016

29.6.2016

 

Omezení provozu jednotlivých oddělení během prázdnin 2016

 

Dovolujeme si Vám oznámit, že během prázdnin 2016 (červenec + srpen) bude uzavřen, nebo jinak omezen provoz některých oddělení, nebo specializovaných ambulancí, které budou v režimu letního provozu (ordinovat budeme pouze vybrané dny).

 

Tento čas tradičně  věnujeme údržbě a renovaci našich nemocničních prostor (malování, výměna podlahových krytin, hloubkový úklid ...) a umožnění čerpání dovolené na zotavenou našich zaměstnanců.

 

Děkujeme za pochopení.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

16.6.2016

 

Jičínská nemocnice bude mít koncem léta nové vedení

 

Hradec Králové, 16. 6. 2016

 

MUDr. Tomáš Jedlička, MHA se rozhodl z osobních důvodů ukončit své působení ve funkci předsedy představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s., do níž byl jmenován k 1. 1. 2015. Během 17 měsíců se MUDr. Jedličkovi podařilo nastartovat řadu aktivit směřujících k dalšímu rozvoji nemocnice a ke zvyšování kvality péče o pacienty. Zaměřil se i na otevření nemocnice novým myšlenkám a aktivitě tzv. zdola, vytvořil prostor pro iniciativu zaměstnanců. Nemocnice pod jeho vedením dosáhla v loňském roce kladného hospodářského výsledku ve výši přes 18 mil. korun a ze všech společností Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje tak nejvíce přispěla k celkovému hospodářskému výsledku holdingu ve výši téměř 26 mil. Kč.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

 

     

 

  

7.6.2016

 

!!! Mimořádná nabídka !!!

Přijmeme všeobecnou sestru na LDN Nový Bydžov

 

 


 

 

Přijmeme všeobecnou sestru na ARO

 

KVĚTEN 2016

 

31.5.2016

 

Díky dotaci jsme získali nový špičkový přístroj pro šetrnější diagnostiku pacientů

 

 

"Koncem minulého roku získal zřizovatel nemocnice, Královéhradecký kraj, dotaci od Ministerstva zdravotnictví ve výši více jak 14 milionů korun na koupi speciální GAMA kamery. Ta byla zprovozněnaletos v květnu na oddělení nukleární medicíny jičínské nemocnice. Tento špičkový přístroj bude sloužit především pro přesnější diagnostiku v oblasti kardiologie, neurologie a onkologie."

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

 

    

 

        

 

 

 


 

27.5.2016

 

Lékaři mohou nově vidět laboratorní výsledky svých pacientů on-line

 

 

"Centrum klinických laboratoří (CKL) nabízí od května novou službu pro ambulantní praktické lékaře a specialisty. Za pomoci webové aplikace mohou nahlížet na laboratorní výsledky svých pacientů online. Přístup tedy mají nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a nemusí čekat na doručení vytištěných výsledků. Čas totiž mnohdy hraje hlavní roli při stanovení diagnózy nebo úpravě léčebného postupu."

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

 

    

 

 


 

23.5.2016

 

Aktuálně hledáme všeobecnou sestru na odd. LDN Nový Bydžov

 

 

 


 

18.5.2016

 

Jičínští lékaři diskutovali s premiérem Bohuslavem Sobotkou o stavu českého zdravotnictví

 

 

V úterý 17. května 2016 navštívil premiér Bohuslav Sobotka spolu s dalšími členy vlády Oblastní nemocnici Jičín a.s. Setkal se zde nejenom s vedením nemocnice a Zdravotnického holdingu, ale také s řediteli ostatních holdingových nemocnic a se samotnými lékaři. Hlavním tématem jednání byla neutěšená situace financování zdravotnictví, platů lékařů a sester a jejich chronický nedostatek, který pociťují všechny nemocnice.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

 

            zleva: Miroslav Procházka, předseda představenstva ZH KHK, a.s,
                 Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR,
                 Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, 
                 Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví.
 


 

18.5.2016

 

Budoucí maminky, přijďte na akci Den s jičínskou porodnicí

 

U příležitosti Světového týdne respektu k porodu pořádá Mateřské centrum Kapička třídenní program, v rámci kterého se bude prezentovat i naše porodnice. Den s jičínskou porodnicí se koná ve čtvrtek  19. 5. 2016. Od 10 hodin si můžete popovídat s MUDr. Mařanovou o porodech v naší nemocnici, pak se od porodních asistentek dozvíte více informací o úlevových prostředcích při porodu. Po obědě bude tématem tzv. bonding, tedy první dotykový kontakt miminka s maminkou a vytváření pevné citové vazby. Od jedné hodiny si dopřejete trochu muzikoterapeutické relaxace. Nakonec si můžete nechat udělat těhotenské fotografie. Po celou dobu bude k dispozici poradkyně s nabídkou látkových plen.  Více informací najdete na přiloženém plakátu.

 

 

 


 

11.5.2016

 

Aktuálně hledáme nutričního terapeuta do Nového Bydžova

 

 

 


 

11.5.2016

 

Otec již u nás nebude platit poplatek za to, aby mohl být u porodu svého potomka

 

 

Všechny čtyři porodnice, které jsou součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, tedy jičínská, náchodská, trutnovská i rychnovská, od května umožňují přítomnost otce dítěte či jiné blízké osoby rodičky u porodu bezplatně. Dříve to bylo za poplatek 500 Kč. První nádech svého novorozeného potomka si nenechá ujít více než polovina otců. Vloni u nás přišlo na svět 954 miminek a svou přítomností podporovalo rodičky 579 partnerů.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

 


 

9.5.2016

 

Rehabilitační oddělení v Novém Bydžově ukázalo studentům svůj provoz

 

Studenti 4. ročníku VOŠ a SOŠ Nový Bydžov obor management sportu navštívili v rámci své praxe dne 25. dubna naše rehabilitační oddělení v Nemocnici Nový Bydžov. Paní primářka MUDr. Jana Kolářová s nimi pohovořila o funkci a významu rehabilitace a metodách, které se při péči o pacienty používají nebo budou nově zavádět. Společně s vrchní fyzioterapeutkou paní Hanou Luckou provedla studenty celým pracovištěm, společně vysvětlily zaměření jednotlivých částí oddělení a srozumitelně popsaly funkci a využití jednotlivých přístrojů. Studenti si odnesli řadu důležitých poznatků souvisejících se sportem a zdravím a oddělení bude se školou i nadále tímto způsobem spolupracovat.

 

   

 

 

 


 

3.5.2016

 

Aktuálně hledáme:

 

 

 


 

2.5.2016

 

Zdravotní klauni navštívili LDN v Novém Bydžově, rozdávali radost a smích

 

Ve středu 27. dubna v ranních hodinách bylo v Léčebně dlouhodobě nemocných v Novém Bydžově veselo. Přijeli totiž zdravotní klauni, kteří rozdávali úsměvy na všechny strany a chtěli tak alespoň na chvíli potěšit tamní pacienty. Projekt byl v novobydžovské nemocnici vůbec poprvé.

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

         

 

 

 

DUBEN 2016

22.4.2016

 

Besedy pro studenty

v rámci akce duben měsíc bezpečnosti

 

 

V týdnu od 11. – 15. dubna 2016 se v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně konala výstava a každé dopoledne také beseda pro studenty třetích ročníků středních škol. Akci pořádala Policie ČR v rámci akce duben - měsíc bezpečnosti. Tématem tedy byla jak bezpečnost v silničním provozu, tak používání bezpečnostních prvků a besedy byly zaměřeny na začínající řidiče. Důvodem této informační kampaně byl mj. fakt, že od konce loňského roku a začátkem letošního došlo k několika tragickým dopravním nehodám, jejichž oběťmi byli právě mladí lidé do 24 let. Oblastní nemocnice Jičín a.s. předváděla zásady první pomoci, kdy si sami studenti mohli vyzkoušet na figuríně, jak při autonehodě, nebo kdekoliv jinde, člověku zachránit život. 

 

 

     

 

 

 


 

21.4.2016

 

Žádosti o stipendium prostřednictvím Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje

 

 

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje možnost získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.

 

 

Žádost o poskytnutí stipendia

 

Smlouva o poskytnutí stipendia

 

Stipendijní program

 


 

19.4.2016

 

Na charitativní módní přehlídce se vybralo přes 110 tisíc korun pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně

 

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. se zúčastnila jako partner charitativní benefice, jejíž výtěžek byl věnován Nadaci pro transplantace kostní dřeně. V pátek 15. dubna 2016 se v rámci benefice prezentovalo Odběrové středisko OTH, kde se mohou zájemci o dárcovství kostní dřeně zaregistrovat do národního registru dárců kostní dřeně. Benefici pořádala místní firma DANTE FASHION, která na módní přehlídce představila jarní a letní módu a svatební šaty. Na akci participovaly také místní firmy, které věnovaly hodnotné dary do tomboly. Výtěžek akce ze vstupného a tomboly se vyšplhal na 110 600 Kč.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

 

 


 

11.4.2016

 

Naše nemocnice jako perspektivní zaměstnavatel

 

 

Ve středu 6. dubna a ve čtvrtek 7. dubna 2016 jsme se zúčastnili dvou veletrhů pracovních příležitostí. První z nich se konal ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde jsme se prezentovali v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. jako potenciální zaměstnavatel pro mladé mediky. Akce byla určena právě pro studenty medicínských oborů, se kterými hovořili naši personalisté i přímo lékaři z jednotlivých nemocnic. Druhý veletrh pracovních příležitostí se konal v Jičíně a byl určen široké veřejnosti i studentům. Zde jsme nabízeli zájemcům kromě volných zdravotnických pracovních pozic také aktuální volná nezdravotnická místa. Cílem naší prezentace je představení jičínské nemocnice jako perspektivního a solidního zaměstnavatele v regionu.

 

Aktuální nabídka pracovních pozic na http://www.nemjc.cz/kariera

 

 

           

 

fotozdroj: MP Agency

 

 


 

4.4.2016

 

Zdravotnický holding osloví mediky

 

 

Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (ZH KHK) se jako perspektivní zaměstnavatel představí studentům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně, který se ve středu 6. dubna koná ve výukovém centru fakulty. "Veletrh je pro nás výbornou příležitostí, jak v osobním kontaktu zmapovat požadavky a očekávání budoucích lékařů v oblasti profesního uplatnění či jejich preference ve výběru specializačních oborů. Zároveň nám dává možnost představit jim zblízka výhody zaměstnání ve kterékoliv ze společností silného a stabilního celku, kterým je náš krajský holding,“ říká Jana Třešňáková, radní kraje pro oblast zdravotnictví.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 


 

1.4.2016

 

Vychází první číslo časopisu krajských zdravotníků

 

Nový čtvrtletník se jmenuje VIZITkA

 

Informace o aktuálním dění v krajských zdravotnických zařízeních bude jejich zaměstnancům, pacientům i partnerům od letoška přinášet nový časopis Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který nese víceznačný název VIZITkA a jehož první číslo vychází právě v těchto dnech. Časopis je neprodejný, k dispozici jej dostanou jednotlivé krajské nemocnice a v elektronické verzi bude dostupný také na webových stránkách zdravotnického holdingu www.zhkhk.cz.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

 

 

 

BŘEZEN 2016

22.3.2016

 

Objednávání ozařovaní oddělení RKO

 

Objednávání k ozařování na novém ozařovači přijímáme telefonicky na čísle

 

493 582 412

denně ( PO - PÁ ) v čase 7.30 - 8.30 a 12.00 - 13.00

 

Děkujeme za pochopení.

Tým oddělení RKO.

 


 

4.3.2016

Víte, jak jsou na tom Vaše ledviny?

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. se i letos připojila ke Světovému dni ledvin. V rámci této tradiční akce Mezinárodní nefrologické společnosti nabízí veřejnosti možnost nechat si provést základní vyšetření stavu a funkčnosti ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu. V nemocnici všechny případné zájemce vyšetříme dne 10. března, a to na nefrologické ambulanci.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

  1.3.2016

Nové pracoviště klinické osteologie

 

Od 1.3.2016 bude v rámci Interního oddělení ON Jičín a.s. zahájen provoz ambulance Klinické osteologie se zaměřením na vyšetření a léčbu pacientů s metabolickými onemocněními skeletu.

 

Provoz ambulance :

 

Pondělí                        8.00 – 12.00                MUDr. Helena Podzimková

Umístění:                    přízemí, pavilon D

 

Pacienty lze na doporučení praktického lékaře, ambulantního specialisty či lékaře nemocniční ambulance objednávat na tel. 493 582 406

 

podrobnější informace k dispozici zde

 

ÚNOR 2016

                                                                                                                           24.2.2016

Nový ozařovač oddělení RKO

 

Oddělení radiační a klinické onkologie v ON Jičín a.s. zahajuje provoz na nově pořízeném RTG ozařovači. Indikace pro rtg terapii zahrnují kurativní radioterapii kožních nádorů, dále paliativní terapii měkkotkáňových, skeletových a kožních metastáz. Další neméně důležitou možností je benigní radioterapie ostruh patních kostí, tendopatií, některých degenerativních kloubních onemocnění apod. převážně  s analgetickým efektem. Tuto léčbu indikuje radioterapeut na základě doporučení lékaře s popisem již absolvované léčby.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

16.2.2016

 

Aktuálně přijmeme lékaře na interní oddělení

 

 


 

16.2.2016

Pomozte sběrem víček

 

Již tradičně Vás prosíme o podporu při sběru víček na pomoc postiženým. Sběrná místa (modré kontejnery) v naší nemocnici najdete na známých místech (v blízkosti prodejních nebo nápojových automatů, nebo na chodbách oddělení)

Mnohokrát děkujeme.

 

 

 

 

 


 

15.2.2016

Platná zdravotnická legislativa

 

Pro Váš přehled a informovanost uvádíme odkaz na platnou zdravotnickou legislativu MZČR.

 

 

platná zdravotnická legislativa k dispozici zde

 

 

nebo nově v samostatné rubrice

 

http://www.nemjc.cz/Zdravotnicka legislativa

 


 

10.2.2016

 

Nabídka školení první pomoci

 

Oblastní nemocnice Jičín od roku 2014 nově pořádá víkendové kurzy první pomoci a základní resuscitace pro veřejnost.  Kurzy jsou zaměřeny na nácvik praktických dovedností s využitím moderních multimediálních pomůcek a modelů. Kurzy jsou vedeny instruktory certifikovanými Evropskou resuscitační radou. V rámci kurzu se seznámíme se nejčastějšími situacemi ohrožujícími naše zdraví a především jak se v takových situacích chovat, aby naše pomoc byla co nejúčinnější.

 

 

16.4. 2016 od 8:30 hodin

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

5.2.2016

 

Omezení provozu na Odd. nukleární medicíny

 

ONM se dočkalo velké investice. V příštích týdnech dojde k výměně stávající gamakamery za novou hybridní kameru, která umožní současnou akvizici SPECT a CT obrazu. Nově budeme využívat sofistikované programy pro vyhodnocování vyšetření perfúze myokardu (program 4DM) a perfúze mozku (program Neurogam). Těšíme se proto, že od 1. května, kdy bude tato kamera včetně nového software uvedena do provozu, posuneme diagnostiku metodami nukleární medicíny v jičínské nemocnici na vyšší úroveň.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


                                       

5.2.2016

Život po infarktu

 

Edukační film pro pacienty po infarktu a nejen pro ně...

 

 

 

 

Spoluprací lékařů Fakultní nemocnice Hradec Králové a Oblastní nemocnice Jičín vznikl v průběhu roku 2015 vzdělávací film zaměřený především na pacienty po prodělaném srdečním infarktu. Ve 30 minutách se dozvíte základní principy vzniku infarktu, aktuální postupy v léčbě tohoto onemocnění a především pak nezbytná pravidla chování po prodělaném infarktu, která zásadně snižují rizika jeho opakování v budoucnu.

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)


 


 

5.2.2016

Do nového roku vstupujeme bez dluhů

 

"Rok 2015 byl pro Oblastní nemocnici Jičín a.s. z ekonomického hlediska pozitivní. Její hospodaření bude kladné s přebytkem zhruba 18 milionů korun. Nemocnici se také podařilo splatit všechny závazky, tedy do roku 2016 vstoupila zcela bez dluhů. Kraj jako zřizovatel bude doplácet méně za poskytování veřejné služby, tedy činností, které jsou pro nemocnice jinak ztrátové. Pro tento rok se počítá se snížením dotace o 6,5 milionu na 26,3 milionu."

 

podrobnější informace v tiskové zprávě (k dispozici zde)

 

LEDEN 2016

 

Urologická ambulance nově v ON Jičín

 

V přízemí Pavilonu operačních oborů je nově provozována urologická ambulance + andrologie (URAN) MUDr. Jana Hiblbauera.

 

 

Ordinační hodiny:

 

PO - PÁ    7:30 - 12:00   12:30 - 16:00

 

Tel.: 493 535 207

        493 582 678

 


 

Aktuálně přijmeme přimáře/ku interního odd. Nový Bydžov

 


 

Všechna aktuálně volná pracovní místa

 


 

Tříkrálová sbírka 2016

 

Naši nemocnici opět navštívili koledníci z Oblastní charity v Jičíně. Nechyběli Kašpar, Melichar a Baltazar. Koledníci zazpívali a zahráli pacientům i zdravotníkům tradiční novoroční koledu. Všem popřáli hodně zdraví, štěstí a hezký celý nový rok. Nechyběli ani dárečky. Nemocnicí se nesla příjemná atmosféra, někde i slzy dojetí.

Doufejme, že se slova písně tří králů naplní a nás všechny po celý rok neopustí zdraví a štěstí.

Malá část celkové sbírky je určena na humanitární pomoc, kterou zajišťuje Charita České republiky v případě živelných pohrom a válečných konfliktů po celém světě. Většinový výtěžek zůstává v regionu, podporuje činnosti Oblastní charity Jičín.

 

Děkujeme koledníkům Oblastní charity v Jičíně.

 

       

 

 


 

Jičín přívítal svou první malou občanku

 

Starosta města Jičína JUDr. Jan Malý spolu s ředitelem nemocnice MUDr. Tomášem Jedličkou přišli dnes po poledni přivítat do naší porodnice první jičínské miminko narozené v letošním roce. První občankou Jičína se stala malá Evelínka, která se narodila v sobotu 2. ledna krátce po 10 hodině. Maminka dostala od města Jičína z rukou starosty pamětní list a poukaz na 5000 Kč a také zlaté náušnice pro Evelínku. Rodičům gratulujeme a jim i malé Evelínce přejeme hodně zdraví!

 

 

       

 

 


 

 

Hlasování v soutěži Sestra sympatie pokračuje

 

Podpořte sestřičku naší nemocnice Dominiku Chroščovou z GYN - POR oddělení v semifinále soutěže Sestra sympatie Hlasuje se pomocí SMS na tel. čísle 900 06 10, SMS ve tvaru SESTRA_SYMPATIE_47 (pro Dominiku). Cena jedné SMS je 10 Kč. Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS. Hlasovat můžete od 2.1.2016 do 1.2.2016 . Děkujeme.

 

 

 

PROSINEC 2015

 

Novobydžovské pacienty potěšilo Vánoční troubení

 

V Nemocnici Nový Bydžov se 13. prosince 2015 konala charitativní akce s názvem Vánoční troubení. Jedná se o dobrovolnou aktivitu členů hasičského sboru Nepolisy pod vedením Jiřího Šípa - skupina Nepál band a hasičů ze Zadražan a Nového Bydžova.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 

 

       

 

 


 

 

PF 2016

 

 

 


 

 

 

 

 

Ohlédnutí za rokem 2015...

 

podrobněji též v archivu aktualit

 

 

 

 

 


 

V Novobydžovské nemocnici bude od nového roku zrušena JIP, péči nahradí nemocnice v Jičíně a Hradci Králové

 

Posledním dnem roku 2015 bude ukončen provoz Interní jednotky intenzivní péče, tzv. JIP, v Nemocnici Nový Bydžov. Důvodem je nedostatek lékařů, kteří by intenzivní péči o pacienty zajišťovali. Pacienti tak budou ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou KHK převáženi do nejbližších nemocnic, tedy Oblastní nemocnice Jičín a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

Poděkování

 

V předvánočním čase Vám všem, kteří jste se zapojili do sběru PET víček pro Radka a Vojtu patří velké poděkování. Společným úsilím se podařilo nashromáždit úctyhodných 2455 kg víček.

 

 


 

Obě naše sestřičky postupují v soutěži Sestra sympatie

 

Dvě naše sympatické sestřičky, Dominika Chroščová a Lenka Pourová postupují do semifinále soutěže Sestra sympatie.

Děkujeme za Vaše hlasy a věříme, že je podpoříte i v dalším hlasování, které bude probíhat od

 

2.1.2016 - 1.2.2016

 

 

 


 

 

Dvě naše zdravotní sestřičky bojují

v soutěži Sestra sympatie

 

 

 

Dvě naše sympatické sestřičky, Dominika Chroščová a Lenka Pourová, byly nominovány do celostátní soutěže Sestra sympatie 2015, která byla dříve známá jako Miss sestra. V základním kole hlasuje veřejnost, která vybere do semifinále 20 soutěžících. Poté účastnice natočí krátké prezentační video a opět bude na hlasování veřejnosti, kterých deset sestřiček pošle do finále. To se uskuteční v únoru 2016 v Národním domě v Praze.

 

NEVÁHEJTE - MOŽNOST HLASOVAT MÁTE DO 1.12.2015

 

         

 

Dominika                          Lenka

 

 

tisková zpráva k dispozici zde

 

 

 

 


 

 

ORL oddělení pořádalo kurz pro lékaře zaměřený na zlomeniny kostry obličeje

 

 

Ve dnech 15. - 16. října 2015 hostila naše nemocnice Kurz traumatologie obličejového skeletu, který pořádalo ORL oddělení ve spolupráci s ORL klinikou Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V rámci dvoudenního kurzu proběhl také krajský seminář ORL na téma Úrazy ucha. Jednalo se o odborný program pro lékaře z celé České republiky, který kompletně rozebíral řešení úrazů skeletu obličeje. Probrány byly příčiny úrazů a diagnostika, různé přístupy léčby, řešení problémů a pooperačních komplikací, až po následné kosmetické zákroky. Lékaři si také mohli vyzkoušet praktický nácvik aplikace šroubované dlahy na modelu skeletu obličeje nebo očištěné zvířecí kosti a nácvik používání prostorově navigovaných nástrojů na modelu lebky. Kurz a krajský seminář byly pořádány v rámci celoživotního vzdělávacího programu České lékařské komory a obou akcí se zúčastnilo 63odborníků.

 

       

 


 

Zúčastnili jsme se přehlídky středních škol a zaměstnavatelů regionu

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. se zúčastnila jako potenciální zaměstnavatel prezentace středních škol a zaměstnavatelů, kterou pořádala v sobotu 9. a v neděli 10. října 2015 Krajská hospodářská komora spolu s Královéhradeckým krajem a Úřadem práce. Akce byla určena pro žáky základních škol Jičínska, kteří se chystají na střední školu a přemýšlejí, jaký obor si zvolit. Byla zde nabídka škol ze tří regionů - Královéhradeckého, Libereckého i Pardubického kraje a nabídka potenciálních zaměstnavatelů, kteří žákům ukazovali jejich budoucí práci v praxi. "Chtěli jsme žákům rozšířit představu o tom, jaká povolání lze ve zdravotnictví vykonávat. Když se řekne práce ve zdravotnictví, každého napadne být lékařem nebo zdravotní sestrou. Jenže profesí je v nemocnici mnohem více např. porodní asistentky, fyzioterapeuti, ergoterapeut, nutriční terapeut nebo laborant. Hlavní sestra, která se prezentace také zúčastnila, si povídala s žáky o těchto pozicích a snažila se jim jejich činnost více přiblížit," říká personální náměstkyně Mgr. Hana Pěničková. Nemocnice se také v Jičíně v září zúčastnila Regionálního veletrhu pracovních příležitostí, kde se prezentovaly firmy z regionu a nabídka byla určená všem uchazečům o zaměstnání.

 

          

 


 

Jičínská nemocnice je na případný výpadek elektřiny připravena, fungovala by ale v omezeném režimu.

 

Oblastní nemocnice Jičín a. s. byla v rámci cvičení Královéhradeckého kraje dotazována na svou připravenost v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie. Na tuto situaci je nemocnice připravena - pokud by byla najednou bez elektřiny, okamžitě je uveden do provozu záložní zdroj, který může vyrábět elektrickou energii až po dobu 12 hodin ze skladovaných zásob nafty. Nemocnice by však fungovala v nouzovém režimu, ve kterém by v případě potřeby a pravidelné dodávky pohonných hmot dokázala fungovat i několik dní.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

CKL obhájilo plnění podmínek Auditu II. NASKL

 

Centrum klinických laboratoří, Oddělení klinické biochemie 17.7. 2015 splnilo podmínky Dozorového auditu A NASKL. Tím obhájilo plnění podmínek Auditu II.

 

  

 


 

Pozvánka na XVI. konferenci ON Jičín a..s.

 

Zveme Vás na tradiční, v  pořadí již XVI. konferenci Oblastní nemocnice Jičín a. s. která se bude konat 29.9.2015 od 9.00 hodin v Biografu Český ráj.

 

 

program konference (plakát) k dispozici zde

 


 

Světový den první pomoci pro veřejnost

 

Začátkem září pořádala Oblastní nemocnice Jičín a.s. již počtvrté v rámci Světového dne první pomoci ukázkové dopoledne, kde se veřejnost seznamovala s informacemi, jak člověku s náhlými komplikacemi se zdravím včasným zásahem pomoci, případně i zachránit život. Během sobotního dopoledne se na místě prezentovaly také složky integrovaného záchranného systému, tedy Policie ČR a Hasičský záchranný sbor.

 

        

 

         

 

V sobotu odpoledne se pak náš záchranářský tým přesunul na letiště do Vokšic na dětský den s Generali a Policií ČR, kde jsme dětem ukazovali resuscitaci na figurínách.

 

         

 


 

 

NEZAPOMEŇTE!!!

  Světový den první pomoci

5.9.2015

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. již počtvrté pořádá v rámci Světového dne první pomoci ukázkové dopoledne, kde se veřejnost může seznámit s informacemi, jak člověku s náhlými komplikacemi se zdravím včasným zásahem pomoci, případně i zachránit život. Letos se akce koná v sobotu 5. 9. 2015 od 8-12 hod., a to ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a městem Jičín.

 

Hlavními partnery akce jsou:

 

               

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

Nemocnice získala za přispění dotací nové přístroje za 17 milionů, za dalších 20 milionů ještě přikoupí

 

Jičínská nemocnice získala od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zdravotnické přístroje za zhruba 17 milionů korun. Na tyto přístroje získal Kraj dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Osm nových přístrojů tak začíná pomalu sloužit pacientům a ulehčovat práci lékařům. Další přístroje chce ale nemocnice za pomoci dotací ještě do konce roku přikoupit.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

Rekonstrukce oplocení ON Jičín

 

Začala oprava masivního oplocení v ul. Bolzanova a Foersterova.

 

Dlouho plánová rekonstrukce části oplocení areálu jičínské nemocnice vedoucího od hlavního vjezdu v ulici Bolzanova až do ulice Foersterova právě začala. Zeď, která je složena z pískovcových kamenů a cihel, bude rozebrána a znovu vystavěna. V rámci prací za 8,8 milionu Kč bude také opravena dosud nevyužívaná rotunda, kde má vzniknout místo pro rozjímání a meditaci pacientů. Práce mají být hotovy do konce roku.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 

        

 

       

 


 

Pozvánka na tradiční den první pomoci

 

Již tradičně Vás opět zveme na Světový den první pomoci, který proběhne 5 .9.2015 od 8.00 hodin na Žižkově náměstí v Jičíně. Jako již tradičně zde budou probíhat prezentace základů první pomoci, praktické nácviky na modelech pod vedením zkušených instruktorů, měření krevního tlaku atd. Součástí je rovněž prezentace integrovaného  záchranného sboru  Těšíme se na Vás.

 

 


 

Pozvánka na veletrh pracovních příležitostí

 

Dovolujeme si vás pozvat na veletrh pracovních příležitostí, který se bude konat v Jíčíně dne 4.9.2015 v Masarykově divadle od 8.00 do 18.00 hodin. Navštivte náš stánek a přesvědčte se, že pracovat pro Oblastní nemocnici Jičín a.s. má perspektivu a budoucnost.

 

 

 


 

V jičínské nemocnici byl slavnostně otevřen babybox

 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. má svůj první babybox. Zařízení pro nechtěné a odložené děti nemocnice instalovala po dohodě s provozovatelem v jednom ze svých pavilonů na dobře přístupném místě – na kruhovém objezdu u lipové aleje. Jičínský babybox tak bude již 65. zařízením v České republice. Jeho slavnostní otevření se konalo 1. června ve 12 hodin, a to u příležitosti Mezinárodního dne dětí a 10. výročí otevření prvního českého babyboxu v Praze.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 

   

zdroj fotografií - Městský úřad Jičín www.mujicin.cz a www.babybox.cz

 


 

POZVÁNKA:

 

Kurz traumatologie obličejového skeletu
15. - 16. října 2015
Jičín

 

Společně  s Klinikou  otorinolaryngologie a  chirurgie  hlavy  a  krku Fakultní nemocnice  Hradec  Králové  si Vás  dovolujeme pozvat do  nemocnice  v Jičíně  na  školící kurz  řešení  poranění  skeletu  obličeje . Vzdělávací kurz  je rozdělen  do dvou  částí. Teoretická  část  podrobně  osvětlí  problematiku   z multioborového hlediska. Přednášet  budou  zkušení  odborníci  mnoha  oborů, jichž  se  tato problematika  dotýká.  Praktická  část nácviku aplikace osteosyntézy  bude probíhat souběžně s  odbornými  přednáškami na dvou  pracovištích též po  vedením  zkušených operatérů. Kapacita kurzu  je omezena 30ti účastníky.


První den  kurzu  proběhne  od 15 hodin  krajský  seminář.
Podrobnosti  lze  nalézt na  www adrese:

 

www.nemjc.cz/TRAUMAKURZ15/traumakurz15.pdf

 

 


Registrace účastníka: po potvrzení přihlašovacího e-mailu a zaplacení kurzového poplatku.  (e-mail: martin.kracik@nemjc.cz, předmět e-mailu „traumakurz + příjmení účastníka).

Na  setkání  v Jičíně  se  těší  MUDr. Martin Kracík

 


 

Předsedou představenstva Zdravotnického holdingu je

Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje má nové vedení. Dozorčí rada jmenovala dne 19. května 2015 předsedou představenstva pplk. Ing. Miroslava Procházku Ph.D., který bude ve vedení působit od 1. června. Stalo se tak po odchodu předchozího předsedy představenstva MUDr. Jiřího Skřivánka, který funkci opustil letos v březnu.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

V naší nemocnici byl instalován BabyBox

 

V pondělí 18. května 2015 byl v Oblastní nemocnici Jičín a.s. instalován Babybox. Jedná se o zařízení, kam může matka v případě  potíží či bezvýchodné situace odložit své narozené a nechtěné dítě. Zařízení se nachází v pavilonu L na kruhovém objezdu v lípách (ul. Bolzanova, Čs. armády, Revoluční, Sv. Čecha a Havlíčkova), přímo pod tzv. Kukulovým dubem. Přístupné je 24 hod. denně přímo od kruhového objezdu. Po vložení miminka vyšle box automaticky signál službě, která miminko během několika minut vyzvedne a dále se o něj postará. Babybox je také klimatizován a chráněn čidly, takže se miminku nemůže za tu dobu nic stát.
Zařízení instaloval spolek Babybox pro odložené děti – Statim, z. s., který již tímto zachránil na 122 dětí. Po celé ČR najdeme 65 babyboxů, nejbližší byl pro oblast Jičína v Mladé Boleslavi. Zařízení za zhruba 300 000 Kč financují místní firmy, město Jičín, okolní obce a jiní dobrodinci. Babybox je nyní ve zkušebním provozu, oficiální předání vedení ON Jičín a.s. bude 1. června 2015, symbolicky k Mezinárodnímu dni dětí a také k 10. výročí otevření prvního babyboxu v Praze.


 

       

zdroj fotografií - Městský úřad Jičín www.mujicin.cz

 

celý dokument k dispozici zde

 


 

Účast v soutěži Miss sestra byla zajímavá zkušenost

 

Sestřička Lenka Vaňková z jednotky intenzivní péče reprezentovala naší nemocnici v soutěži Miss sestra 2014. Titul získala dětská sestřička Karla Panáčková z Jihomoravského kraje. Gratulujeme!!!

 

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/soutez-miss-sestra

 

http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/titul-ziskala-detska-sestra

 


 

Pomozte sběrem víček.

 

Tradičně Vás prosíme o podporu při sběru víček na pomoc postiženým. Sběrná místa (modré kontejnery) v naší nemocnici najdete na známých místech (v blízkosti prodejních nebo nápojových automatů, nebo na chodbách oddělení)

Mnohokrát děkujeme.

 

 

 


 

Od 1. února 2015 máte možnost hlasovat v celostátní anketě nemocnice ČR 2015.

 

 

 

 

hlasovat jako ambulantní pacient

 

hlasovat jako hospitalizovaný pacient

 

Děkujeme za Vaši účast a čas věnovaný vyplněním dotazníku v příslušné anketě. Věříme, že nás podpoříte. Každý Váš hlas je vítán...

 


 

Sestřička naší nemocnice ve finále soutěže MissSestra.

 

Sestřička naší nemocnice z jednotky intenzivní péče Bc.Lenka Vaňková 
se stala finalistkou soutěže Miss Sestra 2014. Finálové kolo proběhne 13.2.2015 na Žofíně v Praze, 
jako součást 6.reprezentačního plesu sester - Sestry na sál!

 


 

ON Jičín má nového ředitele - předsedu představenstva

 

Předsedou představenstva a ředitelem Oblastní nemocnice Jičín a.s. (ONJ) byl jmenován

 

 

MUDr. Tomáš Jedlička, MHA 

 

Dosavadní ředitelka jičínské nemocnice Ing. Dana Kracíková odstoupila k poslednímu dni roku 2014 na vlastní žádost ze své funkce. Uspěla v loňských komunálních volbách a dnes zastává funkci starostky města Železnice.

 

MUDr. Tomáš Jedlička, MHA je původní profesí chirurg. Jako ředitel úspěšně vedl 15 let nemocnici v Hořovicích a 5 let nemocnici v Mělníce. Velmi aktivně pracoval v Asociaci českých a moravských nemocnic a přednáší na odborných seminářích a kongresech.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

Tříkrálová sbírka 6.1.2015

 

Naši nemocnici  navštívili koledníci z Oblastní charity v Jičíně. Nechyběli Kašpar, Melichar a Baltazar. Koledníci zazpívali pacientům i zdravotníkům tradiční novoroční koledu. Všem popřáli hodně zdraví, štěstí a hezký celý nový rok. Nechyběli ani dárečky. Nemocnicí se nesla příjemná atmosféra, někde i slzy dojetí.

 

Doufejme, že se slova písně tří králů naplní a nás všechny po celý následující rok neopustí štěstí a zdraví.

 

Malá část celkové sbírky je určena na humanitární pomoc, kterou zajišťuje Charita České republiky v případě živelných pohrom a válečných konfliktů po celém světě. Většinový výtěžek zůstává v regionu, podporuje činnosti Oblastní charity Jičín.

 

Děkujeme všem koledníkům Oblastní charity v Jičíně.

 

     

 

 


 

 

ON Jičín mění logo

 

Po téměř dvaceti letech mění naše nemocnice své logo. Logo má společné grafické prvky pro všechny nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Logo je tvořeno kruhovým prostorem ohraničujícím řecký křiž, který je symbolem zdravotnické pomoci. S doplněnou spodní hranou kruhu a natočením do perspektivy tvoří grafická značka logotypu „pilulku”. Základní provedení logotypu pro jičínskou nemocnici je definováno modrou a zelenou barvou.


 

Regulační poplatky od 1.1.2015

 

Od 1.1.2015 došlo k výrazným změnám ohledně regulačních poplatků ve zdravotnictví.

V platnosti zůstává od 1.1.2015 jen poplatek ve výši 90,- Kč za využití lékařské pohotovostní služby (LPS).

 


 

V roce 2014 jste nám napsali...

 

 

V průběhu roku 2014 jste nám opět napsali spoustu děkovných dopisů a ohlasů, které jsou pro nás cenným poznatkem pro naše další fungování a důležitou zpětnou vazbou našší činnosti.

 

podrobnější informace k dispozici zde

 


 

 

Hlasování Miss sestra pokračuje.

 

Podpořte svým hlasem zdravotní sestřičky interní JIP v semifinále soutěže Miss sestra. Nové hlasování o postup začíná 2.1.2015 a končí 1.2.2015. Každý  Váš hlas je vítán. Předem děkujeme.

 

 

 


 

PF 2015

 

 


 

O nemocnici :

 • poskytuje základní a specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech, formou ambulantní a lůžkové péče pro novorozence, děti, dospělé a seniory
 • tvoří ji dvě části - areál Jičín, areál Nový Bydžov
 • má 508 lůžek, 362 akutních a 146 následných
 • ambulantně provede 250 000 vyšetření a ošetření pacientů ročně
 • na lůžku ošetří kolem 16 000 pacientů ročně
 • na operačních sálech provede 4000 operací ročně
 • má 800 zaměstnanců

 

Kontakt:

Nemocnice Jičín

Bolzanova 512, 506 43 Jičín
telefon: 493 582 111493 582 111
fax.: 493 523 514

Nemocnice Nový Bydžov

Malátova 493, 504 01 Nový Bydžov
telefon: 493 582 711493 582 711
fax.: 493 582 714


e-mail: nemjc@nemjc.cz

 


datová schránka: ID schránky ah5ff8m

 

GPS:


GPS: Jičín: 50° 26' 24.36" N, 15° 21' 26.64" E (50.4401, 15.3574)

GPS: Nový Bydžov: 50°14'34.105"N, 15°28'56.446"E

 

 

Bankovní spojení:

 

DIČ: CZ26001551

Běžný účet: 78-8520790217/0100
Lékárna: 35-0337650287/0100
Dary: 35-0337660207/0100
Depozita: 35-0337670237/0100

 

Záchranná služba Královéhradeckého kraje 155

Více informací - Infolinka Záchranné služby Královéhradeckého kraje

841 155 155841 155 155

 

Další podrobnější informace naleznete na  http://www.zzskhk.cz

 

Lékařská pohotovostní služba dětská Jičín, pavilon operačních oborů

 

SO, NE, svátek: 8.00 – 18.00
Všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětské oddělení nemocnice v rámci ústavní pohotovostní služby

 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé Jičín, budova pavilonu interních oborů

 

!!! NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA !!!

 

493 582 289493 582 289, 493 582 689493 582 689, 493 582 381493 582 381

 

SO, NE, svátek: 08.00 - 20.0008.00 - 20.00 FREE
Mimo tyto ordinační hodiny lze využít v případě akutní potřeby příjmové ambulance nemocnice Jičín.

 

Lékařská pohotovostni služba dětská Nový Bydžov, přízemí interního pavilonu, telefon: 493 582 806493 582 806

 

SO, NE, svátek: 8.00 – 18.00

 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé Nová Paka, Jiráskova 1830


SO, NE, svátek: 08.00 - 20.0008.00 - 20.00 FREE


 


 

         
Copyright © 2011 SecurityNet.cz
powered by Webhosting Hukot.cz

Mapa webu
Rejstřík